ukryj menu          

Słowo Ciałem Stało Się

słowa i muzyka: Sylwek Szweda 21.02.2020
   C9                          F9/4+

Słowo ciałem stało się

  C9                                 F9/4+

Pośród nocy lśni jak dzień

       C9                                    F9/4+

W każdym sercu ma swój dom

                     F               Gis     C9  F9/4+

Co jak płomienie, płomienie są!

 

   C9                          F9/4+

Słowo ciałem staje się

  C9                                F9/4+

Pośród nocy lśni jak dzień

  C9                              F9/4+

Jaśniejących złotem lamp

                Gis     Ais   (C   C9  F9/4+ )

Co wskazują drogę nam!

 

          a                      e                   d              G

A w górach gdzie słychać strumieni plusk

        a          e               d                G

Możemy z sobą się spotkać znów

       a                   e              d         G7

Ogniska przystroić pieśnia-ami

        F               E                        a                D7               F9 G79 (C9  F9/4+)x2 i ref.

A Słowo niech echem rozbrzmiewa nad nami – nad na-ami!

 

          a                  e                    d               G

A w noce bezchmurne, gdy gwiazdy lśnią 

       a               e             d                 G

Na oścież bukowy otwórzmy dom

       a                   e                d         G7

Ogniska przystrojmy pieśnia-ami

        F               E                        a                D7               F9 G79 (C9  F9/4+)x2 i ref.

A Słowo niech echem rozbrzmiewa nad nami – nad na-ami!

 

                a             e               d            G

W tych górach znów zakochajmy się

           a           e                        d            G

W miłości z wiatrem niech płyną dnie 

       a                   e                 d        G7

Ogniska przystrojmy pieśnia-ami

        F               E                        a                D7               F9 G79 (C9  F9/4+)x4

A Słowo niech echem rozbrzmiewa nad nami – nad na-ami!

C9 C9 F9/4+ F9/4+ Gis Gis F9 F9 G7/9 G7/9 Ais Ais
 
21.02.2020
SŁOWO CIAŁEM STAŁO SIĘ - Sylwek Szweda

Logos (gr. λόγος) – pojęcie w starożytnej filozofii europejskiej, a także retoryce klasycznej i teologii judeochrześcijańskiej. Pochodzi od greckiego λέγω (lego, "mówię") i bywa zwykle tłumaczone na język polski jako "słowo", choć istnieje też osobny termin leksis (λέξις), pochodzący od tego samego czasownika, oznaczający "słowo" w zwyczajnym, gramatycznym sensie. Logos jest terminem oznaczającym wewnętrzną racjonalność i uporządkowanie czegoś: świata, duszy ludzkiej, wypowiedzi, argumentu. W filozofii chrześcijańskiej bywa utożsamiany z wypowiedzianym przez Boga Słowem, z którego wywodzi się świat, a czasem również z Jezusem Chrystusem.

Wczesny filozof i apologeta chrześcijański Justyn Męczennik utożsamił Logos z Jezusem Chrystusem. Dla obecności terminu logos w filozofii chrześcijańskiej kluczowe jest nawiązanie do Ewangelii św. Jana i do Psalmów, gdzie Słowo wymienione zostaje jako zasada stwórcza Kosmosu. Św. Augustyn wprowadził pojęcie Logos do "kanonu" teologii chrześcijańskiej, pisząc o nim w swoich Wyznaniach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Logos_(filozofia)


Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce(ku nagrodzie).
PSALM 119(118),105 Doskonałość Prawa Bożego (Biblia Tysiąclecia)


W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo.
PSALM 130,5 Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu (Biblia Tysiąclecia)


10 W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. 11 Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich13 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. 14 Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość15 a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju16 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - 18 wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych 19 i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, 20 dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.
List do Efezjan 6.17. Zachęta do walki duchowej (Biblia Tysiąclecia)


11 Spieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. 12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca13 Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
List do Hebrajczyków 4.11-13 Odpoczynkiem chrześcijan - odpoczynek Boga (Biblia Tysiąclecia)


16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. 17 I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
List do Kolosan 3. 16-17 NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (Biblia Tysiąclecia)


22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 23 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.
List św. Jakuba 1. 22-23 Jak zamieniać słowo prawdy w czyn? (Biblia Tysiąclecia)


16 Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał 17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
List do Rzymian 10. 16-17 Żydzi odrzucili usprawiedliwienie z wiary (Biblia Tysiąclecia)


28 Prorok, który miał sen,niech opowiada swój sen!
Kto miał moje słowo, niech wiernie opowiada moje słowo!
Co ma wspólnego słoma z ziarnem - wyrocznia Pana.
29 Czy moje słowo nie jest jak ogień - wyrocznia Pana -
czy nie jest jak młot kruszący skałę?
30 Oto dlatego się zwrócę przeciw prorokom - wyrocznia Pana -
którzy kradną sobie nawzajem moje słowo.
Księga Jeremiasza 23. 28-30 
Zapowiedź zbawienia w czasach mesjańskich (Biblia Tysiąclecia)


18 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!
19 Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdyi uspokoimy przed Nim nasze serce.
1 List św. Jana 18-19 Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości (Biblia Tysiąclecia)
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę