ukryj menu          

Cały Świat zanurzony w Tobie

HYMN
słowa i muzyka: Sylwek Szweda 10.03.2020
( A* G* D A7/2)

 

                      h            D    h         A     D                            d fis a h h-a h / h cis h a fis

Bo w Tobie cały-y świat zanurzony jest

            h            G          A          D  -  A7/2                         fis fis e d d-fis e fis fis

Bo w Tobie  skryty-y życia-a sens

                      h              D             h             A      D           d fis a h h-a h / h cis h a fis

Bo w Tobie każdy-y kwiat ku światłu zwraca się

            h           G      A            D   -  A7/2                          fis fis e d fis e d d 

Choć pąk ściśnięty jest jak pięść

 

               h        A              h    A          D                 d d cis d cis d d cis-d cis h-a fis

Co było to za tobą zniknę-ęło-o gdzieś 

                    h           A         D  -  A7/2                   d d cis d d-cis d e fis

Na niebie już jutrzenki znak

                        h               A      h         A     D        d d cis d cis d d cis-d cis h-a fis

Słychać jak Miło-ość swoją cicho nuci pieśń

        h            G                    A         D - A               fis fis e d fis e d fis           

Co jest jak wiatr, co jak wia-atr jest 

        h            G                    A         D - A7/2         fis fis e d fis e d d           

Co jest jak wiatr, co jak wia-atr jest.

 

                      h            D    h         A      D              

Bo w Tobie cały-y świat zanurzony jest 

            h           G             A          D  -  A7/2 

Bo w Tobie kwiató-ów cudna woń 

                   h             D         h        A        D  

Na suchą ziemię-ę pada-a życiodajny deszcz

            h          G       A          D  - A7/2   

W sercu Wolności bije dzwon.

 

               h         A              h    A          D                 

Co było to za nami zniknę-ęło-o gdzieś 

                   h           A          D  -  A7/2                         

Na niebie już jutrzenki znak

                        h               A      h         A     D        

Słychać jak Miło-ość swoją cicho nuci pieśń

        h            G                    A         D - A                         

Co jest jak wiatr, co jak wia-atr jest

        h            G                    A         D - A                         

Co jest jak wiatr, co jak wia-atr jest.

        h            G                    A         D                         

Co jest jak wiatr, co jak wia-atr jest.

A* A* G* G* D D A7/2 A7/2 h h
 
10.03.2020
CAŁY ŚWIAT ZANURZONY W TOBIE - Sylwek Szweda


Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,

by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida,
Gwiazda świecąca, poranna».
A Duch i Oblubienica mówią:
«Przyjdź!»
A kto słyszy, niech powie:
«Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.

Apokalipsa św. Jana 22.16-17
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę