ukryj menu          

Takie jest prawo Miłości

Małe Ciche
słowa i muzyka: Sylwek Szweda 15.03.2020
( D D D Des-D )

 

      D                  F0                               Ais                     D   A fis a a h f e d / h d e d f e d fis

Miłości takie prawo jest, że choć wszystko zmienia się

       D                        F0                    G7                     D       A fis a a h f e d / h h d f e d d

To Ona wciąż niezmiennie trwa i zawsze kocha Cię.

 

       D                  F0                  Ais                           D 

Miłości takie prawo jest, że TAK nie może być NIE

          D                        F0                 G7                    D A-D

Lecz Ona wciąż cierpliwie trwa i zawsze kocha Cię.

 

       G                   Fis         h                   G7          A H d e fis e fis / h a h a f e d

I kwitnie jak w ma-aju, kolorowym ma-aju

               D          A            D - D7                       e fis fis e e fis

Jak w Małym Cichym śnie 

           G                   Fis              h                      G7 

Gdy maj się nam ma-aji, jak powrót jest do ra-aju 

            D              A                       D - D7                       d  fis a e e fis e d

By wszystkim znów zachwycić się 

        G                    Fis         h                   G7

I kwitnąć jak w ma-aju, kolorowym ma-aju 

                         D          A            D - D7

Jak w Małym Cichym śnie 

           G               Fis                   h                    G7 

Na skraju tych gó-órskich szczytów poszarpa-anych

        D                 A               ( D D D Des-D )

Iść tam, gdzie Miłość woła Cię!

 

      D                  F0                  Ais                     D 

Miłości takie prawo jest, że każdy ma co chce

          D                      F0                  G7                    D      

Lecz Ona o tym wszystkim wie i zawsze kocha Cię.

 

       D                 F0                  Ais                           D 

Miłości takie prawo jest, że nigdy nie życzy Ci źle

   D                                  F0                               G7                     D A-D (ref.)

Nawet gdy kradniesz, nawet gdy łżesz, Ona zawsze kocha Cię. 

 

      D                  F0                    Ais                     D 

Miłości takie prawo jest, gdy cierpisz, cierpi też

         D                  F0                G7                    D

Wystarczy że zawołasz Ją, a już przy Tobie jest.

 

      D                  F0                            Ais                   D 

Miłości takie prawo jest: zasłużyć na Nią nie da się

       D                        F0                    G7                    D A-D (ref.)

Bo Ona wciąż niezmiennie trwa i zawsze kocha Cię.

D D Des Des Ais Ais F0 F0 Fis Fis h h D7 D7
 
15.03.2020
TAKIE JEST PRAWO MIŁOŚCI - Sylwek i Krystyna Szweda

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

                                                                          ( Mt 5,33-37 )

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, 
a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

                                                                         ( 2 list do Tymoteusza 4, 7-8 )


Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętymktórego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

                                                                    ( List do Tytusa 3 1-7 )
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę