Sylwek Szweda - oficjalna strona internetowa - Dobry wieczór Tobie Panie Gospodarzu
by Joker

Dobry wieczór Tobie Panie Gospodarzu

Добрий вечiр тобi, пане господарю / Dobryy vechir tobi, pane hospodaryu"
tłumaczenie: Sylwek Szweda 28.11.2022
d d c c f e-d-c / g a ais ais a g f e /  f g a / g a ais ais a g f e / f g ais a g f e d
   d         C            F        C    g                  A7               d  C        F                        

Dobry wieczór To-o-obie Panie gospoda-a-arzu - radu-uj się!      

  g                    A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!  

                                                                                     

   d         C          F      C    g               A7                 d  C       F

Nakrywajcie sto-o-oły  bielutkimi obrusami - radu-uj się! 

 g                     A7                    d     C     F     g       A7 d

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!

 

d           C        F        C      g                     A7           d  C       F

I kładźcie koła a-acze  z tej jarej przeni-i-icy - radu-uj się!

  g                     A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się

                               

  d            C        F         C       g               A7              d  C       F   

Bo przyjdą do cie-e-ebie trzy uroczysto-o-ości - radu-uj się!                           

 g                     A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!

 

  d             C       F        C         g                 A7              d  C      F  

Pierwsza uroczy-y-ystość: Boże Narodze-e-enie - radu-uj się!

 g                     A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!

 

     d     C       F         C          g                A7              d  C       F     

Druga uroczy-y-ystość  Świętego Wasy-y-yla*- radu-uj się!                                            

 g                     A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!

 

      d      C       F         C        g                    A7                 d  C       F 

Trzecia uroczy-y-ystość: Pańskie Objawie-e-enie*- radu-uj się!    

 g                     A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!

 

 

 

 

Добрий вечiр тобi, пане господарю    

 

   d          C         F       C   g                 A7                d  C        F   

Dobryj vechir to-o-obi Pane hospoda-a-arju – radu-uysya!  

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

 

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

  d       C          F      C    g                  A7               d  C        F  

Zastelyayte sto-o-oly  ta vse kyłyma-a-amy – radu-ujsya!

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

  d         C       F         C      g                  A7              d  C         F   

 

Ta kladitʹ kała-a-aczi  z yaroyi pszeny-y-ytsi – radu-uysya!

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

 

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

                                

  d           C          F        C    g                       A7               d  C        F

Bo pryydutʹ do te-e-ebe  try praznyky v ho-o-osti – radu-uysya!

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

 d          C             F          C      g                            A7              d  C         F   

A toy pershyy pra-a-aznyk  rozhdestvo Khrysto-o-ove – radu-uysya! 

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

 d           C            F         C          g               A7               d  C       F 

A toy druhyy prazny-y-yk  svyatoho Vasy-y-ylya – radu-uysya! 

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

 d          C         F          C          g                    A7                   d  C         F  

A toy tretiy pra-a-aznyk  Svyate Vodokhres-e-eszcza – radu-uysya! 

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya! 

 

  

 

(wersja w dwóch językach): 

 

 

   d         C           F         C                           d           C        F        C      

Dobry wieczór To-o-obie                        Dobryj vechir to-o-obi 

 g                   A7                d  C       F          g                 A7                d C        F   

panie gospoda-a-arzu - radu-uj się!      Pane hospoda-a-arju - radu-uysya!  

 g                    A7                                        g                      A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                      Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                             d      C     F    g      A7  d

Syn Bo-oży  narodził się!                        Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

   d         C          F      C                             d       C          F      C  

Nakrywajcie sto-o-oły                           Zastelyayte sto-o-oly

   g               A7                d  C       F           g                  A7              d   C        F  

Bielutkimi obrusami - radu-uj się!      Ta vse kyłyma-a-amy - radu-ujsya!

 g                     A7                                        g                      A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                       Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                              d      C     F    g      A7  d  

Syn Bo-oży  narodził się!                         Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

d           C       F         C                              d         C       F         C    

I kładźcie koła-a-acze                            Ta kladitʹ kala-a-aczi

     g                    A7            d  C       F            g                  A7             d  C       F   

Z tej jarej przeni-i-icy - radu-uj się!    Z yaroyi pszeny-y-ytsi - radu-uysya!

 g                     A7                                      g                      A7 
Oj raduj się,nasza Ziemio                     Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                             d      C    F     g       A7 d
Syn Bo-oży  narodził się!                        Syn Bo-ożyj  narodyvsya!  

                                

  d            C        F         C                           d           C         F        C        

Bo przyjdą do cie-e-ebie                        Bo pryydutʹ do te-e-ebe      

      g               A7               d  C       F            g                       A7              d  C        F

Trzy uroczysto-o-ości - radu-uj się!      Try praznyky v ho-o-osti - radu-uysya!

 g                     A7                                        g                     A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                      Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                             d      C     F    g       A7 d 
Syn Bo-oży  narodził się!                        Syn Bo-ożyj  narodyvsya!  
 
  d             C       F        C                          d         C             F          C    

Pierwsza uroczy-y-ystość                      A toy pershyy pra-a-aznyk          

   g                 A7              d  C       F           g                            A7             d  C   F   

Boże Narodze-e-enie - radu-uj się!      Rozhdestvo Khrysto-o-ove - radu-uysya! 

 g                     A7                                      g                      A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                    Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                             d      C    F     g       A7 d
Syn Bo-oży  narodził się!                      Syn Bo-ożyj  narodyvsya!  

     d     C       F         C                             d           C           F          C   

Druga uroczy-y-ystość                          A toy druhyy prazny-y-yk

     g               A7             d  C       F                g              A7               d  C       F 

Świętego Wasy-y-yla- radu-uj się!       Svyatoho Vasy-y-ylya - radu-uysya! 

 g                     A7                                        g                      A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                     Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                            d      C    F     g       A7 d
Syn Bo-oży  narodził się!                       Syn Bo-ożyj  narodyvsya! 
 
      d      C       F         C                            d          C         F         C  

Trzecia uroczy-y-ystość                         A toy tretiy pra-a-aznyk

   g                     A7                d  C       F        g                    A7                    d C         F  

Pańskie Objawie-e-enie - radu-uj się!  Svyate Vodokhres-e-eszcza - radu-uysya! 

  g                    A7                                       g                      A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                     Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                            d      C    F      g       A7 d
Syn Bo-oży  narodził się!                       Syn Bo-ożyj  narodyvsya! 
28.11.2022