*

KOLĘDY

 

pastorałki i piosenki świąteczne

( w opracowaniu na gitarę )

 

 

 


1.  A CÓŻ Z TĄ DZIECINĄ

2.  ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ

3.  A WCZORA Z WIECZORA

4.  BOŻE NARODZENIE W KAPELUSZU STAREGO CZŁOWIEKA ( tradycyjna kolęda irlandzka )

5.  BÓG SIĘ RODZI  (sł. Franciszek Karpiński - 1792 )

6.  BRACIA PATRZCIE JENO

7.  CICHA NOC ( sł. Franz Xavery Gruger / muz.  Josef  Mohra )

8.  DO SZOPY, HEJ PASTERZE

9.  DZISIAJ W BETLEJEM

10. DZWONKI SAŃ ( amerykańska pieśń świąteczna )

11. GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI

12. GDY ŚLICZNA PANNA

13. HEJ, W DZIEŃ NARODZENIA

14. JAKAŻ TO GWIAZDA( Słowa: Julia Goczałkowska  melodia: Ks. Odelgiewicz )

15. JEST TAKI DZIEŃ ( Seweryn Krajewski )

16. JEZUS MALUSIEŃKI

17. JEZUSA NARODZONEGO WSZYSCY WITAJMY

18. KOLĘDA ( sł. Jan Kochanowski / muz.Sylwek Szweda )

19. LULAJŻE JEZUNIU

20. MĘDRCY ŚWIATA, MONARCHOWIE(Sł. St. Bortkiewicz, mel. Ks.Z. Odelgiewicz)

21. MIZERNA CICHA ( sł. Teofil Lenartowicz / muz. Jan Gall )

22. NARODZIŁ SIĘ CHRYSTUS ( sł. lud. muz. Sylwek Szweda )

23. NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS

24. NARODZIŁ SIĘ W NIM ( sł. muz. Sylwek Szweda )

25. NOWY ROK ( sł. muz. Sylwek Szweda )

26. NOWY ROK BIEŻY

27. O GWIAZDO BETLEJEMSKA( Słowa Ks. Z. Odelgiewicz )

28. OJ, MALUŚKI, MALUŚKI( Dawno górolsko kolynda )

29. PASTERZE MILI ( muz. Studziański XVIII w. )

30. PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

31. PÓŁNOC JUŻ BYŁA

32. PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE

33. PRZYSZEDŁ JEZUS ( sł. muz. Sylwek Szweda )

34. SIEDEM RADOŚCI NASZEJ PANI ( trad. kolęda irlandzka )

35. ŚPIJ JEZUSKU ( sł. muz. Sylwek Szweda )

36. ŚWIĘTY MIKOŁAJU ( sł. muz. Sylwek Szweda )

37. TRIUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO

38. TRZEJ KRÓLOWIE ZE WSCHODU ( trad. kolęda amerykańska 1857 r. )

39. WIECZÓR WIGILIJNY ( sł. muz. Sylwek Szweda )

40. WITAJ NAM JEZUSKU MAŁY ( sł. muz. Sylwek Szweda )

41. WŚRÓD NOCNEJ CISZY

42. W ŻŁOBIE LEŻY(sł. Ks. Piotr Skarga )

43. ZAŚNIJ DZIECINO

44. ZIMA, BIAŁA PIERZYNA ( sł. muz. Sylwek Szweda )

45. ZIMA, ZIMA ( sł. muz. Sylwek Szweda )

46. Z NARODZENIA PANA

 

*

 

Już w wieku XV ukazują się pierwsze polskie kolędy. Prasłowiański wyraz kolęda zapożyczony został z łaciny. Pierwszy dzień każdego miesiąca określali Rzymianie mianem CALENDA. Specjalne znaczenie miały kalendy styczniowe, gdyż łączyły się z uczczeniem odradzającego się po długich zimowych nocach słońca. Towarzyszyły też kalendom styczniowym igrzyska, składanie darów i wymienianie życzeń. Słowianie określali zrazu mianem kolędy noworoczne upominki, a także zwyczaj obchodzenia domów "po kolędzie". Wędrowano z życzeniami, z pieśniami, ze skromnymi upominkami licząc na datki i poczęstunek od zamożniejszych gospodarzy. Wędrówkom tym towarzyszyły też piosenki o wilku, kozie, turoniu, intonowane przez dziwacznie w skóry zwierzęce poprzebieranych kolędników. Najstarsze kolędy są często prawdziwymi skarbami poezji ludowej. Pasterze - bo ci są głównymi bohaterami ludowych kolęd - składają dary w naturze, a tłem akcji jest polska siarczysta, mroźna zima. " Nie wiem czy jaki inny kraj może się pochlubić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska. Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wrażenia tak czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności" - napisał nie kto inny, jak Adam Mickiewicz.

 

Wszystkie znajdujące się tutaj kolędy towarzyszyły mi przez wiele lat wspólnych kolędowań. Co roku też przybywało po kilka nowych. Także opracowania na gitarę stawały się w miarę zdobywanych doświadczeń coraz bogatsze. Dołączam tu także trochę moich autorskich kolęd, a także pastorałek, piosenek świątecznych i zimowych. Mam nadzieję, że ta praca nie pójdzie na marne i być może będę mógł kiedyś posłuchać kolęd w tych opracowaniach, ale wykonywanych przez kogoś z Was. Wkrótce także, dla ułatwienia nauki, postaramy się umieścić zebrane tutaj kolędy w formacie mp 3.

 

 

 

                                                                                                               Sylwek Szweda  24.12.2005 r.

 

 

 

1. A CÓŻ Z TĄ DZIECINĄ

 

 

 

 

 d                 d7B0 A7  g             B A7d  A7

A cóż z tą Dzieciną  będziem czynili,
   d               d7 B0 A7 g         B      A7d  A7

Pastuszkowie  mili,  że się nam kwili?

           
F0                   A7

Zaśpiewajmy Mu wesoło
F0               A7

I obróćmy się z Nim wkoło.
   F     g    A7    d    A7    

Hoc hoc hoc hoc !


   d               d7B0 A7    g         B    A7  d  A7

Podobno Dzieciątko, że głodne płacze,
  
 d          d7    B0 A7 g       B     A7  d  A7

Dlatego tak z nami nie rado skacze.

            
F0                        A7

Więc ja Mu dam kukiełeczkę
F0              A7

I masełka osełeczkę.
  F  g  A7 d   A7

La la la  la !

 d             d7B0 A7     g         B  A7  d  A7
Albo Pacholęciu w dudki zagrajmy
d               d7B0   A7     g       B A7  d  A7

I na piszczałeczkach rozweselajmy.

                    
F0              A7

Li li li li, moje dudki,
  
F0                        A7

Skacz Robaczku,mój malutki.
F   g A7d  A7

Li li li  li !
 Już ci nie chce płakać Dziecina dłużej,
Ale ukojone oczęta mruży.
Więc Go włóżmy w kolebeczkę,
Zaśpiewajmy Mu piosneczkę.
Lu lu lu lu !

Pókiż tego będzie? Dość tego dzieci,
A czemuż nie idzie spać drugi, trzeci?
Dosyć osioł i wół beczy,
Budzą Dziecię, nie do rzeczy.
Spać, spać, spać, spać !

 

 

 

 

d7 - X,0,0,2,1,1   B0 - 0,0,5,6,5,6  lub  6,7,8,6,8,6 ( bar )F0 - X,0,0,1,0,1   lub  1,2,3,1,3,1  (bar)

 

 

 

 

 

 

 


2. ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ

( Jedna z najstarszych dawnych polskich kolęd utrzymana w surowym, chorałowym charakterze. Charakterystyczny ruch melodii przy zachowaniu tych samych wartości dźwięków. Najstarszy zapis muzyczny tej kolędy pochodzi z XVI wieku ).

 

( E  E*  H* )  x2

 

 

 E        A6      E7+  H9 E

Anioł pasterzom mówił:
      gis      cis7       Fis*Fis H7

Chrystus się wam narodził.
        E     A      E         fis          E            H7

W Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
  cis7 Fis0        E7+     fis

Narodził się w ubóstwie
  E      A7+a     E7+H9 E      

Pan wszego stworzenia.

 

 

       E          A6      E7+ H9 E

Chcąc się dowiedzieć  tego
  gis      cis7     Fis*FisH7

Poselstwa   wesołego,
  E     A  E         fis            E     H7

Bieżeli do Betlejem skwapliwie.
 cis7 Fis0      E7+        fis

Znależli dziecię w żłobie,
  E A7+a     E7+H9 E 

Maryję   z Józefem.

 

 

 E        A6     E7+ H9 E

O dziwne narodzenie,
   gis      cis7 Fis*FisH7

Nigdy niewysłowione !
   E     A    E         fis           E     H7

Poczęła Panna Syna w czystości,
  cis7 Fis0      E7+  fis

Porodziła w całości
  E  A7+    a   E7+H9E 

Panieństwa swojego.

 

 

 

   E     A6       E7+    H9 E

Taki Pan chwały wielkiej,
 gis cis7    Fis*FisH7

Uniżyl się Wysoki,
  E     A   E          fis      E      H7

Pałacu kosztownego żadnego
 cis7          Fis0   E7+  fis

Nie miał zbudowanego
  E      A7+ a   E7+H9 E

Pan wszego stworzenia.

 

 

Już się ono spełniło,
Co pod figurą było:
Arona różdżka ona zielona
Stała się nam kwitnąca
I owoc rodząca.

 

Słuchajcież Boga Ojca,
Jako wam Go zaleca:
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,
W raju wam obiecany,
Tego wy słuchajcie.

 

Bogu bądź cześć i chwała,
Która byś nie ustała,
Jako Ojcu, tak i Jego Synowi
I Świętemu Duchowi,
W Trójcy jedynemu.

 

 

 

 

 

A6 - 0,0,2,2,2,2        E7+ - 0,2,2,4,4,4            H9 - 0,2,1,2,2,2   

Fis*=Fsus4 - 2,4,4,4,2,2 ( barowy )    Fis0 - 2,3,4,2,4,2  lub 0,0,1,2,1,2,

A7+ - 0,0,2,1,2,0

 

              11

E* = E  9  =  2,0,2,2,0,0

 

               7

H* = H  4 =  2,2,1,2,0,0

 

 

 

 

3. A WCZORA Z WIECZORA

( sł. XVII w. )

 

 

 E          A           H7 E   E         A            gis7

A wczora z wieczora, a wczora z wieczora

    fis7       H7                      E cis7 fis7     H7 E

Z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.

      E         A         H7 E       E         A           gis7

Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:

  fis7      H7                E cis7 fis7    H7 E

Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

 

 

 E          A           H7 E   E         A            gis7

Boga prawdziwego, Boga prawdziwego,

    fis7H7                E cis7 fis7 H7 E

Nieogarnionego, nieogarnionego.

 E          A           H7 E   E         A            gis7

Za wyrokiem Boskim, za wyrokiem Boskim, 

    fis7     H7                            E cis7 fis7   H7    E

W Betlejem żydowskim, w Betlejem żydowskim.

 

 

  E          A       H7 E   E           A         gis7

Pastuszkowie mali, pastuszkowie mali

       fis7    H7                        E cis7 fis7       H7 E

W polu wtenczas spali, w polu wtenczas spali.

   E        A           H7 E    E        A            gis7

Gdy Anioł z północy, gdy Anioł z północy

    fis7           H7                     E cis7     fis7    H7 E

Światłość z nieba toczy, światłość z nieba toczy.

 

 

        E    A        H7 E          E    A         gis7

Chwałę oznajmując, chwałę oznajmując,

    fis7   H7               E cis7 fis7 H7 E

Szopę pokazując, szopę pokazując.

        E       A    H7E        E       A      gis7

Chwałę Boga tego, chwałę Boga tego

    fis7          H7                E     cis7   fis7   H7 E

Dziś nam zrodzonego, dziś nam zrodzonego.

 

 

Tam Panna Dzieciątko, tam Panna Dzieciątko,

Miłe Niemowlątko, miłe Niemowlątko.

Uwija w pieluszki, uwija w pieluszki,

Pośpieszcie pastuszki ! pośpieszcie pastuszki !

 

Natychmiast pastuszy, natychmiast pastuszy

Śpieszą z całej duszy, śpieszą z całej duszy.

Weseli bez miary, weseli bez miary,

Niosą z sobą dary, niosą z sobą dary.

 

Mądrości druhowie, mądrości druhowie,

Z daleka królowie, z daleka królowie.

Pragną widzieć swego, pragną widzieć swego,

Stwórcę przedwiecznego, Stwórcę przedwiecznego.

 

Dziś Mu pokłon dają, dziś Mu pokłon dają,

W ciele oglądają, w ciele oglądają. 

Każdy się dziwuje, każdy się dziwuje,

Że Bóg nas miłuje, że Bóg nas miłuje.

 

I my też pośpieszmy i my też pośpieszmy,

Jezusa ucieszmy, Jezusa ucieszmy.

Ze serca darami, ze serca darami: 

Modlitwa, cnotami, modlitwa, cnotami.

 

Jezu najmilejszy, Jezu najmilejszy,

Ze wszech najwdzięczniejszy, ze wszech najwdzięczniejszy.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami

Grzesznymi sługami, grzesznymi sługami.

 

 

 


4. BOŻE NARODZENIE W KAPELUSZU

 STAREGO CZŁOWIEKA

( Christmas In The Old Man's Hat  - tradycyjna irlandzka kolęda

tłumaczenie: Sylwek Szweda & Andrzej Orzechowski 15.12.2005

przekład poetycki: Sylwek Szweda 15/16.12.2005 )

 

 

           e                             D           e                         G      D4 D      e    

Och moi drodzy posłuchajcie mnie w ten Narodzenia Boży dzień.

               e                           D             e                     G        D4 D                   e

Czy Mikołaj roznosząc prezenty wie, że jeden więcej dostaje, drugi mniej.

    G                      h             e A   e          G               A             h

Spójrz, Jenny Brown dostała lalkę, słodkości, misia i ubranka,

        e                           D             e                     G             D4 D      e

Do tego jeszcze wiele innych rzeczy, także złote pierścionki dwa.

 

Ref.

             e                                         G  D   e

Idzie Boże Narodzenie pachnie tłusta gęś,

  D                                                      h                          e

Hej ! w kapelusz grosza wrzuć w ten świąteczny dzień.

            e                                     G          D         e                         

Niech ogień się rozpali, bo mroźny wiatr dmie,

                 D                                      G h    e

Nawet Święty Mikołaj z zimna trzęsie się.

 

 

           e                          D           e                       G  D4   D     e    

Jest wielu takich jak Jenny Brown, że nigdy im nie jest dosyć,

       e                         D            e                                G         D4 D     e    

A Piotruś na ulicy całkiem sam, w dziurawych butach ciągle chodzi.

     G                h        e  A      e             G                 A                       h

Trzęsie się z zimna i jest głodny, wciąż przeganiany z kąta w kąt,

e                              D             e                            G                     D4 D      e 

I na lizaka nawet nie ma drobnych, a ludzie życzą mu - wesołych świąt.

 

             e                              D                     e              G            D4 D           e   

Och ! teraz wiem czemu marszczysz brwi i  dlaczego tak bardzo się złościsz,

          e                          D           e              G        D4 D                e   

Gdy jedne dzieci w świetle lśnią, inne błądzą wtedy w ciemności.

                G             h     e  A          e     G             A               h

Lecz Mikołaj roznosi tylko prezenty i nie zawinił tutaj nic.

                e                      D                 e                    G                D4 D      e   

Jenny Brown podzieli się, bo ma więcej, z tym Piotrkiem z dołu z ulicy.

 

( kapodaster I )

 

Oryginalny Santa Claus (Święty Mikołaj ), - St. Nicholas, urodził się w IV w. w Turcji. Byś on bardzo pobożny od młodych lat, poświęcił swoje życie chrześcijaństwu. Był bardzo hojny dla biednych. Ale katolicy gardzili nim. Wtrącili go do więzienia i torturowali. Został on zapamiętany za swą miłość i wielkoduszność dla dzieci. Dziś jest on patronem marynarzy na Sycylii, w Grecji i Rosji. Jest on też oczywiście patronem dzieci. Barwną legendę o Św. Mikołaju utrzymują żywą Holendrzy. W XVI w. w centrum Holandii, dzieci umieszczały swoje drewniane buty (saboty) za piecem w nadziei, że zastaną w nich niespodziankę. Ten zwyczaj jest wciąż żywy teraz już bez drewnianych butów i jest obchodzony w nocy z 5 na 6 grudnia, dzień przed urodzinami St. Nicholas 6 grudnia, kiedy to dzieci i dorośli wymieniają się podarunkami. Po holendersku St. Nicholas wymawia się Sint Nikolaas, co w końcu stało się angielskim Santa Claus. W 1822 roku Clement C. Moore wydał swój sławny wiersz "A Visit from St. Nick", który później został wydany jako "The Night Before Christmas". Moore jest kreatorem współczesnego obrazu Santa Clausa jako bardzo grubego człowieka w czerwonym ubraniu. Obchodzi on swoje święto 25 grudnia. St Nicholas i St. Claus są ubrani na czerwono i mają białe brody.

 

 

 

CHRISTMAS IN THE OLD MAN'S HAT

Oh Many dear, on Christmas day again I must complain
I wonder is it Santa Claus who makes mistakes again.
You see there's little Jenny Brown who got so many things
Dolls and sweets and teddy bears and clothes and golden rings.

Christmas is coming and the goose is getting fat
Hey, put the penny in the old man's hat
Light up the fire, the wind is blowing cold
Santa Claus is getting cold.

Oh Many, Jenny has so much, but still it's not enough
But little Peter down the road got none of all the stuff.
He's cold and hungry can't you see, there's holes in both his shoes
No toys for him, no clothes and sweets and no Christmasgoods.

Oh child, I understand you now, you think this is not right
Some children live all in the dark, while others on the light.
But Santa Claus is not to blame, while pouring out his load
Jenny Brown will simply share with Peter down the road.

 

 

 

 

5. BÓG SIĘ RODZI

(sł. Franciszek Karpiński - 1792

Melodia tej kolędy utrzymana jest w formie uroczystego poloneza.)

 

   C         C7+      a               G7  C                      d     D7 G      

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony!
 C                  C7+   a                 G7  C                   d          D7 G

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony!
        d       G7        C           e          d       G7             C         G0

Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny, Król nad wiekami!
d7      G7       C                e d           F       G7            C

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

 

   C                C7+   a              G7      C                         d        D7 G  

Cóż masz, niebo, nad ziemiany ? Bóg porzucił szczęście swoje,

       C                 C7+ a         G7     C                        d    D7 G

Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje.

   d      G7        C            e       d         G7    C         G0

Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami
d7      G7       C                e d           F       G7            C

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

 

 

       C               C7+ a         G7  C                     d       D7 G  

W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano;
 C                    C7+ a        G7      C                   d    D7 G

cóż jest, czym był otoczony ? Bydło, pasterze i siano.
 d       G7        C              e    d      G7             C         G0
Ubodzy, was to spotkało witać Go przed bogaczami
d7      G7       C                e d           F       G7            C

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

 

   C             C7+ a            G7     C                   d       D7 G      

Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą,
    
 C                 C7+       a              G7       C               d         D7 G

w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą,
   d           G7     C           e    d            G7          C           G0

dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami!
d7      G7       C                e d           F       G7            C

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

 

 

   C       C7+ a           G7  C                    d        D7 G       

Potem i króle widziani cisną się między prostotą,
 
 C         C7+  a              G7   C                 d    D7 G

niosąc dary Panu w dani: mirę, kadzidło i złoto.
   d         G7    C                e          d          G7    C       G0

Bóstwo to razem zmiezało z wieśniaczymi ofiarami.

d7      G7       C                e d           F       G7            C

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

 

 

 

 

G0 -  0,0,2,3,2,3,    lub  3,4,5,3,5,3 ( barowy )    C7+  -  3,3,2,0,0,0

 

 

 

 

 

6. BRACIA PATRZCIE JENO

( Kolęda w charakterze i w rytmach uroczystego poloneza, co wskazuje na jej świecki i być może dworski charakter. Muzycznie bardzo dojrzała, wystawia jak najlepsze świadectwo twórczości użytkowej późnego polskiego Baroku. )

 

 

 

    C        G7          C       C       G7      C

Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje!
     C        G7           C           C     G7          C

Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.
    D7                   G          a

Rzućmy budy, warty, stada;
  D          D7     G            D7 G  C                 

Niechaj nimi Pan Bóg włada, a(a) my(y) do Betlejem,

C                   G C      F    G7  C

A my do Betlejem, do Betlejem.


   C            G7             C            C            G7      C

Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga,

  C          G7         C        C         G7     C

Pewnie dla uczczenia Pana swego ściga.
    D7                       G      a

Krokiem śmiałym i wesołym

    D         D7   G           D7 G          C                        

Śpieszmy i uderzmy czołem - prze(e)d Pa(a)nem w Betlejem.
      C                          G C          CF G7C

Przed Panem w Betlejem, w Be(e)tlejem.


       C        G7      C           C      G7     C

Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy:
    C         G7        C           C        G7     C

Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy.
  D7                       G          a

Patrzcie, jak biednie okryte
        D       D7       G    D7 G       C  

W żłobie Panię znakomite w szo(o)pie przy Betlejem,
       C                      G C        C    F G7 C

W szopie przy Betlejem, przy Betlejem.

 

 

 C         G7          C       C          G7        C

Obchodząc pamiątkę odwiedzin pasterzy,
   C           G7      C       C                G7      C

Każdy czciciel Boga, co w Chrystusa wierzy,
  D7                    G      a

Niech się cieszy i raduje,

D           D7        G       D7 G        C  

Że Zbawcę swego znajduje w szopie przy Betlejem,

       C                     G C        C    F G7 C

W szopie przy Betlejem, przy Betlejem.

 

 

Jak prorok powiedział, Panna zrodzi Syna.
Dla ludu całego szczęśliwa nowina.
Nam zaś radość w tej tu chwili,
Gdyśmy Pana zobaczyli
W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, przy Betlejem.

 

 

Betlejem miasteczko, w Juda sławne będzie.
Pamiętnym się stanie, w tym kraju i wszędzie.
Ucieszmy się więc ziomkowie,
Pana tegoż już uczniowie.
W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, przy Betlejem.

 

 

 

 

 

7. CICHA NOC

( Słowa: Franz Xavery Gruber  -  muzyka: Josef  Mohr  1918 r. )

 

 

 

   G

Cicha noc, święta noc

       D        D7  G

Wszystko śpi, atoli

     C                     G

Czuwa Józef i Maryja,

   C                                    G

Niech więc Boska ich Dziecina

        D          D7         G  

W błogim spokoju śpi,

                     D D7    G

W błogim spokoju śpi.

 

 

 

Cicha noc, święta noc

Tobie cześć chcemy nieść,

Boś pastuszkom oznajmiony

Przez Anielskie Alleluja

Jezu witamy Cię,

Jezu witamy Cię.

 

 

Cicha noc, święta noc

Boże nasz, serca masz,

Radość sprawia nam nowina,

Że nadeszła ta godzina,

W którejś narodził się,

W którejś narodził się.

 

 

 

Oczywiście, oczywiście nie taka sobie tylko najsłynniejsza kolęda świata autorstwa Franza Xavera Grubera z muzyką Josefa Mohra napisana w 1818 roku w Oberndorf, w Austrii.
 

 

 

CICHA NOC ( w tonacji C-dur )

 

   C

Cicha noc, święta noc

       G        G7  C

Wszystko śpi, atoli

     F      (Fis 0)    C   C7

Czuwa Józef i Maryja,

   F              (Fis 0)          C

Niech więc Boska ich Dziecina

        G         G7 F0     a

W błogim spokoju śpi,

        C          G  G7    C

W błogim spokoju śpi.

 

   C

Cicha noc, święta noc

   G        G7        C

Tobie cześć chcemy nieść,

   F       (Fis 0)           C       C7

Boś pastuszkom oznajmiony

     F      (Fis 0)      C

Przez Anielskie Alleluja

  G    G7 F0      a

Jezu witamy Cię,

  C       G G7     C

Jezu witamy Cię.

 

   C

Cicha noc, święta noc

   G                G7     C

Boże nasz, serca masz,

   F          (Fis 0)             C    C7

Radość sprawia nam nowina,

  F       (Fis 0)      C

Że nadeszła ta godzina,

        G         G7  F0    a

W którejś narodził się,

        C          G  G7    C

W którejś narodził się.

 

 

Fis0  -  2,3,4,2,4,2 ( barowy )  F0 - 0,0,0,1,0,1

 

 

CICHA NOC

(sł. Piotr Maszyński, mel. Franz X. Gruber)

Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem,
a u żłóbka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad Dzieciątka snem.
(2x)

Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni
za anielskich głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.
(2x)

Cicha noc, święta noc!
Narodzony Boży Syn!
Pan wielkiego majestatu
niesie dziś całemu światu
odpuszczenie win.
(2x)

 

 

SILENT NIGHT

 

Silent night Holy night
All is calm all is bright
'Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar,
Heav'nly hosts sing Alleluia;
Christ the Savior is born;
Christ the Savior is born.

Silent night, holy night,
Son of God, love's pure light.
Radiant beams from Thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at Thy birth;
Jesus, Lord, at Thy birth.

 

 

 

 

8. DO SZOPY, HEJ PASTERZE

 

 

 

 

 G         e     C        D       D7      A7 D7         G

Do szopy, hej pasterze, do szopy bo tam cud,
  D     e h         C       D             A7      D7        G

Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.


    G       H7  E      a A7    D  C a7    D7       G

Śpiewajcie Aniołowie, pasterze grajcie Mu,
    G       H7 E          a  A7   D             A7 D7        G

Kłaniajcie się Królowie, nie zbudźcie Go ze snu !


 G         e    C      D      D7        A7D7           G

Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg,
 
  D e    h      C      D               A7  D7        G

Witajmy swego Pana, miłości złóżmy dług!


 

  G                e    C                D       D7          A7      D7          G

Bóg, Stwórca wiecznej chwały; Bóg godzien wszelkiej czci,

  D             e  h   C            D                A7      D7  G

Patrz w szopie tej zbutwiałej, jak słodko oto śpi.

 

 

 

Pobiegli pastuszkowie ze swymi dary tam,
Oddali pokłon korny, bo to ich Bóg i Pan.

O Boże niepojęty, któż pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty masz tron i służbę swą.

Jezuniu mój najsłodszy, oddaję Tobie się,
O skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mię.
 

 

 

 

 

 

9. DZISIAJ W BETLEJEM

( Jedna z najstarszych kolęd. Jej radosny charakter podkreślony jest przez polonezowe rytmy, nadające tej kolędzie charakter świecki i taneczny. )

 

 

    E                 A6         E                 A6         E        A  E H7

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
 E                 A6      E                A6      E         A   E H7

Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.


       H        E    H        E         A E

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
 H    E    H        E       A E

Anieli grają, króle witają,
  H7                  E       H7              E

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
   E       A Cis* fis   H7 E     

Cuda, cuda   ogłaszają.


    E          A6          E          A6         E               A E H7

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje
E               A6   E              A6      E          A  E H7

I Józef Święty i Józef Święty Ono pielęgnuje.

 

    E                 A6           E                A6         E             A  E  H7

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,
     E                    A6           E                    A6     E             A  E H7

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.


E                  A6     E                   A6      E                      A E H7
I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli,
E            A6    E            A6    E                 A EH7

I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.

 

   E                   A6       E                   A6        E                    A E H7

Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony,
      
E            A6            E            A6         E                     A EH7

Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony.

 

 

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla na królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa.

 

Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie,
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie.

 

 

( zakończenie  -  E A6  E A6  E A6  H7  E )

Cis * = Cis9+/7  -  0,4,3,4,2,0    A6 - 0,0,2,2,2,2

 

 

 

 

 

DZISIOJ W BETLYJCE

( DZISIAJ W BETLEJEM - wersja ślonsko )

 

    E                 A6      E                 A6        E             A  E H7

Dzisioj w betlyjce, tam pod Betlejym cuda som i dziwy,
  E                  A6       E                 A6        E                 A       E H7

Bo prosto z niyba, aby świat zbawić Gość wielgi tam przibył.

 

  H          E                 E              A E   

Ponbócek w stajni, idź Go przigarnij,
 H       E        H      E             A  E

Ci co tak chcieli, tam przibieżeli,
 H7                     E     H7                    E     - H7

A my zaśpiywomy, piyknie porzykomy
E        A   Cis*fis   H7 E

I mu coś fajnego domy !


   E              A6       E                A6           E                A E H7

Panna Maryjka, piastuje w rynkach Ponbócka małego
E              A6      E                       A6     E           A       E H7

I tak se myśli, niych mu się prziśni coś fest pobożnego.


     E             A6       E                 A6        E           A  E H7
Prziszli pastyrze, łotwarli dźwiyrze, zagrali na lirze,
    E             A6        E                  A6      E                        A  E H7

Czamu na sianie, leżysz nasz Panie, kaj zogówek z piyrzem ?

 

 

( zakończenie  -  E A6  E A6  E A6  H7  E )

Cis * = Cis9+/7  -  0,4,3,4,2,0    A6 - 0,0,2,2,2,2


 

 

 

 

 

 

10. DZWONKI SAŃ

( Popularna melodia amerykańska  - słowa polskie: Elżbieta Zechenter-Spławińska )

 

 

( F - C )

 

 

  F                                                                 g

Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat
                       C7       C                   F

Pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr.
   F                                                         g

Biegnij koniu wrony przez uśpiony las
                            F                 C7                  F   -  C

My wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak.

 

   F

Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań
 C                      d                           g                         C

Co za radość gdy saniami tak można jechać w dal
            F

Hej ! pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań
C                      d                     g     C         F  -  C

A przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd.

 

 

   F                                                         g

Biegniesz biała drogo nie wiadomo jak,
                       C7     C                       F

Nie ma tu nikogo kto by znaczył ślad.
   F                                                  g

Tylko nasze sanie, tylko szybki koń
                            F               C7                F  -  C

Tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton.


 

 

 

 

 

DZWONKI SAŃ ( w tonacji C - dur )

( Popularna melodia amerykańska  - słowa polskie: Elżbieta Zechenter-Spławińska )

 

 

 

( C - G )

 

 

  C                                                                d

Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat,
                       G7       G                   C

Pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr.
   C                                                         d

Biegnij koniu wrony przez uśpiony las,
                            C                 G7                  C   -  G

My wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak:   C

Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań,
 G                      a                          d                         G

Co za radość gdy saniami tak można jechać w dal,
           C

Hej ! pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań,
G                      a                     d     G         C  -  G

A przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd.

 

 

  C                                                          d

Biegniesz biała drogo nie wiadomo jak,
                       G7     G                       C

Nie ma tu nikogo kto by znaczył ślad.
   C                                                  d

Tylko nasze sanie, tylko szybki koń,
                            C               G7                C  -  G

Tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton.

 

 

 

 

 

 

11. GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI

( Dawna kolęda, powstała w środowisku zawodowych poetów i muzyków. Chorałowemu początkowi przeciwstawia się radosne, zawierające już typowe dla epoki baroku elementy taneczne, zakończenie(Por. Mioduszewski, Pastorałki 1843).

 

 

    C              a   F   A0 C a         d7        D7 G7 C

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
   C           a        F  A0 C     a       d7 D7  G7 C

Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
 G                C    Ais0 A7  d         G7       C         

Aniołowie się radują,  pod niebiosy wyśpiewują:
     C         F  d   H7 G7 C       F  d7 G G* C

Gloria, gloria, gloria  in excelsis  Deo.

 

    C        a    F A0 C      a           d7     D7        G7 C
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
 C      a     F A0 C     a             d7  D7 G7 C

Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
 G                   C        Ais0 A7       d        G7     C    

Bo się narodził Zbawiciel,  wszego świata Odkupiciel.
     C         F  d   H7 G7 C       F  d7 G G* C

Gloria, gloria, gloria  in excelsis  Deo.

 


 C        a    F    A0 C a       d7 D7 G7 C

O niebieskie duchy i posłowie nieba,
  C           a       F A0 C      a             d7D7 G7 C

Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba;
 G                       C     Ais0 A7 d         G7         C    

Bo my nic nie pojmujemy,  ledwo od strachu żyjemy.
    C          F  d   H7 G7 C       F  d7 G G* C

Gloria, gloria, gloria  in excelsis  Deo.

 

C          a     F A0 C        a           d7  D7 G7 C

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
        C        a F A0 C          a       d7D7 G7 C

W pieluszki powite,  w żłobie  położone.
 G                     C       Ais0 A7  d       G7      C     

Oddajcie mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski.
     C         F  d   H7 G7 C       F  d7 G G* C

Gloria, gloria, gloria  in excelsis  Deo.

 

 

A0 - 0,0,4,5,4,5,         G* = G sus7 - 3,2,0,0,1,1

 

 

 

 

 

12. GDY ŚLICZNA PANNA

 

( F F0 E0 )

 

    F    C7        F          g      C7   F

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
      F   C7        F        g         C7          F

Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:

 d             g     C7       Ais           F

Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
 d            ais   F Fis0   g    Csus4 F

Li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

 

        F  C7            F          g           C7       F

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
   F  C7      F         g          C7        F

Pomóż radości wielkiej sercu memu.

 d             g     C7       Ais        F

Li li li li laj, wielki Królewiczu,
 d            ais   F Fis0 g      Csus4 F

Li li li li laj, niebieski Dziedzicu !

 

  F   C7           F         g        C7   F

Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie,
    F   C7        F        g       C7         F

Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:

 d             g     C7       Ais                  F

Li li li li laj, mój wonny kwiateczku,
 d            ais     F Fis0 g      Csus4 F

Li li li li laj, w ubogim żłobeczku.

 

  F  C7          F         g       C7      F

Cicho wietrzyku, cicho południowy.
   F C7       F           g              C7        F

Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.

  d             g     C7       Ais                    F

Li li li li laj, mój wdzięczny Synaczku,
 d            ais   F Fis0 g       Csus4 F

Li li li li laj, miluchny robaczku !

 

 

Cicho bydlątka parą swą chuchajcie,
Ślicznej Dziecinie snu nie przerywajcie
Li li li li laj, wielki królewicu,
Li li li li laj, niebieski dziedzicu !

 

 

Nic mi nie mówisz, o Kochanie moje,
Przecież pojmuję w sercu słowa Twoje
Li li li li laj, wielki królewicu,
Li li li li laj, niebieski dziedzicu !

 

 

Śpijże już sobie, moja Perło droga,
Niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga
Li li li li laj, wielki królewicu,
Li li li li laj, niebieski dziedzicu !

 

 

 

F0 - 1,2,3,1,3,1 ( barowy )   E0 - 0,1,2,0,2,0    ais - 6,8,8,6,6,6 (bar )

Fis0 - 2,3,4,2,4,2  ( bar )  Csus 4 - 0 ,3,3,0,1,1

 

 

 

 

 

GDY ŚLICZNA PANNA

( Wersja ślonsko )

 

 

( F F0 E0 )

 

 

  F  C7        F           g          C7         F

Piykno Paniynka synka  piastowała

  F    C7             F       g          C7              F

Jak fest mu przała, tak piyknie śpiywała:

 

  d          g    C7      Ais             F

Lili, lililaj mój mały syneczku,

 d                    ais     F Fis0 g    Csus4 F

Uśnij na sianku - twoim zogóweczku.

 

 

  F  C7   F      g         C7          F

Wół i osiołek i graczki pluszowe,

  F       C7          F            g           C7      F

Niych ci się prziśniom jak sny kolorowe.

 

  d          g    C7      Ais             F

Lili, lililaj mój mały syneczku,

 d                    ais     F Fis0 g    Csus4 F

Uśnij na sianku - twoim zogóweczku.

 

 

   F   C7          F      g              C7      F

Czy coś Cię boli, pieluchy mosz zlone ?

 F C7                   F          g       C7      F

Abo mosz w brzuszku coś nałonaczone ?

 

  d          g    C7      Ais             F

Lili, lililaj mój mały syneczku,

 d                    ais     F Fis0 g    Csus4 F

Uśnij na sianku - twoim zogóweczku.

 

 

Fis 0  -  2,3,4,2,4,2 (barowy )

 

 

 

 

 

13. HEJ, W DZIEŃ NARODZENIA

  G                                         D9            G

Hej, w Dzień Narodzenia Syna Jedynego
 G                                     D9                    G

Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego:
    C  h7                            A      D

Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy.

   G                D9  G

Hej kolęda, kolęda !

  G                          D9                    G

Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
       G                       D9              G

W żłobie położyła małe Pacholątko.
  C       h7                   A        D

Pasterze śpiewają, na multankach grają.
   G                D9  G

Hej kolęda, kolęda !

    G                            D9                G

Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
  G                              D9                       G

Zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli.
   C   h7                          A     D

Witając Dzieciątko, małe Pacholątko.
   G                D9  G

Hej kolęda, kolęda!

 

  G                                    D9                G

Jeden z gardła krzyczy, że oglądał Pana,

    G                           D9                       G

Drugi wyskakuje wziąwszy wiązkę siana,

 C         h7                        A          D

Do szopy przychodzą, ku Dzieciątku godzą.

  G                 D9  G

Hej kolęda, kolęda !

 

G                                    D9             G

I tak wszyscy społem wokoło stanęli,

  G                             D9                  G

Panu maleńkiemu wesoło krzyknęli:

  C           h7                    A      D

Funda Funda Funda Tota Risibunda.

   G               D9  G

Hej kolęda, kolęda !

 

Kuba nieboraczek nierychło przybieżał,
Śpieszno bardzo było, wszystkiego odbieżał.
Panu nie miał co dać,
Kazali mu śpiewać.
Hej kolęda, kolęda !

Dobył tak wdzięcznego głosu baraniego,
Że się Józef stary przestraszył od niego,
Już uciekać myśli,
Ale drudzy przyszli.
Hej kolęda, kolęda !

Mówi mu Staruszek: nie śpiewaj tak pięknie,
Bo się głosu twego Dzieciątko przelęknie,
Lepiej Mu zagrajcie,
Panu chwałę dajcie.
Hej kolęda,  kolęda !

 

 

 

 

D9  -  2,0,0,2,1,0

 

 

 

 

 

14. JAKAŻ TO GWIAZDA

( Słowa: Julia Goczałkowska  melodia: Ks. Odelgiewicz )

 

 

  D       G     fis          e7        
Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie,
 
     A         A6    G6 D C7+ A
Gwiazda nowego  imienia ?
    D     h      D7         G      e        H0
Mędrcy wołają: "Ciesz się narodzie,
  D     fis            e        D  A   D
To gwiazda twego zbawienia."

 

   E                          A
Biegną Królowie za jej promieniem
E                        A7
A za Królami tłum ludu;
 D                 A0          G            H0
Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,
  D fis             e     A6  A7 D
Bo im zwiastuje cud cudu.

 

 

  D     G           fis           e7

Ten, co nam później miał być przykładem
  
     A A6  G6     D C7+ A

W miłości  i poświęceniu,
    D    h         D7           G e          H0

Dziś niezgłębionych wyroków śladem
   D     fis       e             D A  D

Zrodzon w nędzy, poniżeniu.

 

       E                             A

W garstce barłogu skrył świętą głowę,
 
E                            A7

Palmę światłości męczeństwa,
 
 D              A0       G              H0

Co światu życie miała dać nowe,
 
  D      fis      e               A6 A7    D

Nad błędem odnieść zwycięstwa.

 

  D       G     fis          e7

Panie, ta gwiazda, co Mędrców wiodła
 
 A         A6   G6    D C7+ A

Do Chrystusowej kołyski,
  D        h             D7      G   e        H0

Niech nas do Twego prowadzi źródła,
     D  fis          e        D  A   D

Światowe przyćmi połyski.

 E                       A

Do ostatniego życia zaniku
  
E                         A7

Boskiego światła udziela,
  D                 A0     G               H0

Byśmy tam zaszli po jej promyku,
  D     fis           e           A6 A7D

Do świętych stóp Zbawiciela.

 

 

 

A6 - 0,0,2,2,2,2         G6 - 3,2,0,0,0,0          C7+ - 3,3,2,0,0,0    

 

H0 - X,0,6,7,6,7      lub          7,8,9,7,9,7 (barowy )

 

 

 

 

 

 

15. JEST TAKI DZIEŃ

( Piosenka  DZIEŃ JEDEN W ROKU - autor Seweryn Krajewski )

 

  C               e                    F                          C  G

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy -
 
   C                      e                          F                          C G

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory.
 
 C               e                         F                       C   G
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich -
  
 C                  e                  F                    C G

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

   F       C         F        C
Niebo ziemi, niebu ziemia,
       F             C           F    d  C  G

Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
 
      F        C             F         C

Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
         a          e           F            G   C

Tchnienie wiatru płatkom śniegu.


  C               e                F                    C G

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku -
 
   C                      e                 F                      C  G

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
 
 C               e                  F                        C  G

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem -
 
   C                      e                       F                         C   G

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.


   F       C         F        C
Niebo ziemi, niebu ziemia,
       F             C           F    d  C  G

Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
 
F              C       F          C

A gdy wszyscy usną wreszcie,
    a      e         F          G  C

Noc igliwia zapach niesie.

 

 

( kapodaster III próg )


 

 

 

 

16. JEZUS MALUSIEŃKI

( Słowa, melodia - XVIII wiek. Ta prosta a piękna kolęda powstała prawdopodobnie w środowisku karmelitanek, a we wszystkich klasztorach żeńskich była niezwykle popularna. Melodia w rytmie i charakterze kujawiaka ).

 

   a               E7   E9 - a                    E7    E9 -

Jezus malusieńki,   leży wśród stajenki,
    d         G7         C           A7     F    d   G G7  C 

Płacze z zimna, nie dała Mu matula sukienki.

    d         G7         C           A7     F    d  G7 C* C

Płacze z zimna, nie dała Mu matula sukienki.

 

   a             E7 E9 - a                         E7  E9 -

Bo uboga była,   rąbek z głowy zdjęła,
        d        G7      C              A7 F               d  G G7 C 

W który Dziecię owinąwszy, siankiem Go  okryła,

        d        G7      C            A7   F               d  G7 C* C

W który Dziecię owinąwszy, siankiem Go   okryła.

 

  a                  E7   E9 - a              E7    E9 -

Nie ma kolebeczki,   ani poduszeczki,
   d        G7         C       A7 F         d     G G7  C 

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki,

  d        G7         C        A7 F        d     G7 C* C

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

 

     a                  E7 E9 - a                E7  E9 -

Dziecina się kwili,    Matusieńka lili,
        d      G7         C               A7     F      d   G  G7 C 

W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli,

       d       G7         C               A7     F      d  G7 C* C

W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli.

 

Pokłon oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy,

To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.

 

Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:
O mój synu ! Wola Twoja, nie moja się dzieje.

 

Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.

 

E9 -  -  0,2,3,1,3,0       C*= Csus4  - 0,3,3,0,1,1

 

 

 

 

 

17. JEZUSA NARODZONEGO WSZYSCY WITAJMY

 

 

  A             D         A          E                 A

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
  A                D          A        E                    A
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy;

 

 A                 D                  h                E
Oddajmy wesoło
(o), skłaniajmy swe czoło(o),
     
A               h        D         E                  A
Skłaniajmy swe czoło
(o) Panu naszemu.

 

 

  A                     D      A          E                     A

Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
 A                      D            A       E                A

Że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie;

  A                   D          A       E                  A

Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,
  A                         D              A           E                   A

Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele;

  A                    D       A        E                  A

Oddajmy za mirę miłość na dowód tego,
  A                            D         A           E              A

Że Go nad wszystko kochamy, z serca całego;

      A                    D       A    E                 A

Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary,
      A                     D        A      E                 A

Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary,

 

   A              D                          h                E

Byśmy kiedyś w niebie(e), posiąść mogli Ciebie(e)
  
A                h         D       E                    A

Posiąść mogli Ciebie(e) na wieki wieków.

 

 

( kapodaster III próg )

 

 

 

 

 

18. KOLĘDA

( Słowa: Jan Kochanowski  - Pieśń XIV - muzyka: Sylwek Szweda 1999 rok )

 

 

   D                      h       G           g A7    D

Tobie bądź chwała, Panie wszego świata,
  D                   h        G         g A7  D

Żeś nam doczekać dał Nowego Lata.

   E                A     Fis              h

Daj, byśmy się i sami odnowili,
       G               D               A7                D

Grzech porzuciwszy, w niewinności żyli!

 

  D                    h       G           g A7      D

Łaska Twa święta niechaj będzie z nami,
 D                 h     G        g A7    D

Bo nic dobrego nie uczynim sami !

      E                     A           Fis                        h

Mnóż w nas nadzieję, przyspórz prawej wiary,
   G             D          A7                      D

Niech uważamy Twe prawdziwe dary!

 D              h       G          g A7    D

Użycz pokoju nam i świętej zgody,
   D                   h       G         g    A7D

Niech się nas boją pogańskie narody,

      E          A             Fis                   h

A Ty nas nie chciej odstępować, Panie,

G                 D               A7              D

I owszem, racz nam dopomagać na nie!

 

   D               h              G               g       A7D

Błogosław ziemi z Twej szczodrobliwości,
   D                   h        G      g     A7  D

Niechaj nam dawa dostatek żywności,

 E                A    Fis                   h

Uchowaj głodu i powietrza złego,
  G                    D           A7                   D

Daj wszytko dobre z miłosierdzia swego !

 

 

 

 

 

19. LULAJŻE JEZUNIU

( Kolęda (XVIII w.) wsławiona Scherzem h-mol Fryderyka Chopina. Typowa kolęda ludowa, zarówno jeśli chodzi o tekst, jak i melodię, oparta na mazurkowym rytmie).

 

   C            d             G7        C

Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
  A7       d7* d7   G7            F* C

Lulaj, ulubione me pieścidełko.

  C             F          G7         F* C

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
 A7             d7*  d         G7        F*C

A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

  C                   d           G7               C

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
 A7         d7*    d7  G7              F* C

Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

  C             d                    G7        C

Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
  A7               d7*  d7             G7              F* C

Lulajże, wdzięczniuchny świata kwiateczku.

   C          d              G7            C
Lulajże różyczko najozdobniejsza,
  A7        d7* d7          G7        F* C

Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.


Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.

Matuniu kochana, już odchodzimy,
Małemu Dzieciątku przyśpiewujemy.

Cyt cyt cyt, już zaśnie małe Dzieciątko,
Patrz jeno, jak to śpi niby kurczątko.

Cyt cyt cyt, wszyscy się spać zabierajcie,
Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.

 

 

d7* - X,o,o,2,1,3    F* = C7+sus4 - 0,3,3,0,0,1

 

 

 

 

 

 

20. MĘDRCY ŚWIATA, MONARCHOWIE
(Sł. Stefan Bortkiewicz,   mel. Ks. Zygmunt Odelgiewicz)

( A   D Fis0   A E7  A E )

 

    A                        D          A            E7                       A
Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
  A                                D         Fis0          A        E            E7 A

Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię ?

 

  E7                  A                  E7      A                 E

Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży,
 
A                      D     Fis0    A                E7             A

A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy.

    A                        D          A          E7                    A

Mędrcy świata, złość okrutna Dziecię prześladuje,
    A                        D             Fis0       A          E        E7 A

Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje.

 E7                        A                     E7        A          E
Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą,
       
A                      D      Fis0     A       E7             A

Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą.

      A                   D        A          E7               A

Przed Maryją stają społem, niosą Panu dary,
      A                    D       Fis0        A    E    E7 A

Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary.

     E7                     A                       E7            A               E

Trzykroć szczęśliwi Królowie, któż wam nie zazdrości?
    
A                     D           Fis0       A   E7             A

Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości ?

 

Oto, jak każą kapłani, damy dar troisty:

Modły, pracę niosąc w dani  i  żar serca czysty.

 

To kadzidło, mirrę, złoto niesiem, Jezu szczerze.

Dajem to z serca ochotą, przyjm od nas w ofierze.

 

 

Fis0 - X,0,1,2,1,2   lub  2,3,4,2,4,2, ( barowy )

 

 

 

 

 

21. MIZERNA CICHA

(sł. Teofil Lenartowicz  1948 r.  mel. Jan Gall)

(
g Fis0 B0 D7   g c6-c7*-c6-c7 D7 g )

 

    g            c7        g     B0 D7       g       c6-c7*-c6-c7      BD7

Mizerna, cicha stajenka licha, pełna niebieskiej    chwały;
 g        c7       g         B0    D7            g        c6  - c7*-c6-c7 A D7

Oto leżący, na sianku śpiący, w promieniach Jezus     mały.
 g        c7       g         B0    D7            g        c6  - c7*-c6-c7D7 g

Oto leżący, na sianku śpiący, w promieniach Jezus    mały.

 

( g Fis0 B0 D7     g c6-c7*-c6-c7 D7 g )

 

   g                 c7        g      B0 D7 g     c6-c7*-c6-c7  BD7

Nad Nim Anieli w locie stanęli i pochyleni         klęczą;
     
 g           c7              g           B0D7   g        c6- c7*-c6-c7 A D7

z włosy złotymi, z skrzydły białymi pod malowaną        tęczą.
      
 g          c7               g          B0 D7  g        c6-c7*-c6-c7 D7 g

z włosy złotymi, z skrzydły białymi pod malowaną        tęczą.

 

( g Fis0 B0 D7     g c6-c7*-c6-c7 D7 g )

 

   g                c7         g                    B0 D7  g      c6  -  c7*-c6-c7B D7

Radość na Ziemi, Pan nad wszystkimi roztacza blask     poranny;

      g               c7       g     B0   D7         g    c6 - c7*-c6-c7  A D7

Przepaść zawarta, upadek czarta,zstępuje Pan      nad Pany.

      g               c7      g      B0   D7         g    c6 - c7*-c6-c7 D7 g

Przepaść zawarta, upadek czarta,zstępuje Pan     nad Pany.

 

 

( g Fis0 B0 D7     g c6-c7*-c6-c7 D7 g )

 

g            c7       g        B0 D7     g       c6-c7*-c6-c7 BD7

I oto mnodzy ludzie ubodzy radzi oglądać        Pana;
 
 g                c7         g        B0 D7       g      c6-c7*-c6-c7 A D7

Pełni natchnienia, pełni zbawienia, upadli na         kolana.
 
 g                c7         g        B0 D7       g      c6-c7*-c6-c7 D7 g

Pełni natchnienia, pełni zbawienia, upadli na           kolana.

 

( g Fis0 B0 D7     g c6-c7*-c6-c7 D7 g )

 

   g              c7      g       B0 D7        g       c6-c7*-c6-c7 BD7

Lulaj Dziecino, lulaj ptaszyno, nasze  umiło...........wanie;
  
 g                c7         g         B0  D7          g        c6-c7*-c6-c7 A D7

Gdy się rozbudzi w tej rzeszy ludzi, Zbawienie nam się    stanie.
 
 g                 c7         g         B0  D7          g       c6-c7*-c6-c7 D7 g

Gdy się rozbudzi w tej rzeszy ludzi, Zbawienie nam się   stanie.

 

( g Fis0 B0 D7     g c6-c7*-c6-c7 D7 g )

 

   g                   c7        g         B0  D7         g       c6-c7*-c6-c7 BD7

Hej! ludzie prości, Bóg z nami gości, skończony czas   niedoli;
 g             c7              g     B0 D7        g   c6-c7*-c6-c7    A D7

On daje siebie, chwała na niebie, pokój wam dobrej woli.
 g             c7              g     B0 D7        g   c6-c7*-c6-c7    D7 g

On daje siebie, chwała na niebie, pokój wam dobrej woli.

 

 

( g Fis0 B0 D7     g c6-c7*-c6-c7 D7 g )

 

 

 

Fis0 - 2,3,4,2,4,2 (barowy)     B0 - 6,7,8,6,8,6 (bar)     c6 - 2,2,4,2,3,4 (bar)

c7* -  2,2,4,2,3,5 (bar)   c7 - 2,2,4,2,3,2

 

( c6 = c7/6  )

 

 

 

 

 

22. NARODZIŁ SIĘ CHRYSTUS

( Z p. Raciborskiego "Ze zbioru Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku"

Juliusza Rogera nr. 424 - Pieśni kolędowe  - muzyka: Sylwek Szweda XI 1993 )

 

   G           D                       e            D

Narodził się Chrystus, weselmy się !

     G                  D                C        D  G

Z róży kwiat wykwitnął, radujmy się!

     C            D    G C

Z żywota czystego,
     G            D          G

Z rodu królewskiego, —
      
H7 e    C D   C  G

Chrystus narodził się.

 

      G           D              e           D

Z dawna obiecany, weselmy się !
   G                   D            C       D   G

Jest na świat posłany, radujmy się !

      G                 D                e           D

Człowieczeństwo nasze, weselmy się !
   G               D                C       D   G

Raczył przyjąć na się, radujmy się !

 

Który grzmi na niebie, weselmy się !
Płacze, drży we żłobie, radujmy się !

Przyodziewa wszystko, weselmy się !
Sam leżący nago, radujmy się !

 

Który żywi wszystko, weselmy się !
Piersi ssie panieńskie, radujmy się !

 

Bądź cześć, chwalą, Panie ! weselmy się !
Za twe narodzenie, radujmy się!

Co wszem wszystko daje, weselmy się !
Ubogim się, staje, radujmy się !

 

Zorza jasna weszła, weselmy się !

A ciemność już przeszła, radujmy się !

 

Na to się narodził, weselmy się !
Aby grzechy zgładził, radujmy się !

Będąc synem bożym, weselmy się !
Stał się naszym bratem, radujmy się !


 

 

 

 

 

23. NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS

 

 

 

   A      h          A             D          A             E7  A

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli.
    
   A       h          A     D       A      E7   A

Chwałę Mu na wysokości nucą Anieli:

 

    A        D cis7 A       E       D A

Gloria, gloria  in excelsis Deo.
    A        D cis7A       D      E7 A

Gloria, gloria in excelsis Deo.

 

  A       h        A     D           A             E7   A

Na kolana wół i osioł przed Nim klękają,
 
A          h            A      D           A         E7   A

Jego swoim Stworzycielem, Panem uznają.


   A          h            A       D     A           E7   A

Pastuszkowie przybiegają na znak im dany,
    
A          h    A     D      A      E7    A

Cześć oddają i witają Pana nad pany.


     A           h            A       D         A       E7   A

Trzej Królowie przyjechali z wielkimi dary,
   
A        h    A       D        A   E7   A

Złoto, mira i kadzidło, oto ofiary.

 

A        h             A      D            A         E7    A
I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu,
 
A       h        A         D           A         E7      A

Jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu.


 

 

 

 

 

24. NARODZIŁ SIĘ W NIM

( Muzyka i słowa: Sylwek Szweda  21.10.1991 )

 

 

   A      D  A0       A          E   A   Gis0 E  A

Narodził się w Nim Chrystus  Boga   Syn,

   A      D Gis0 A*    h                        A         D E    A

Narodził się hej ! narodził się Chrystus Boga Syn.

   A      D Gis0 A*    h                       A          D E7   A

Narodził się hej ! narodził się Chrystus  Boga Syn.

 

 

 

      A           D  A0 A       E   A   Gis0 E A

Przyszły zwierzęta, przyszli   pasterze

   A         D Gis0   A*  h                          A            D E  A

Pokłon  złożyć Mu, hej ! złożyć Mu pokłon w ofierze.

   A        D Gis0   A*  h                          A            D E7 A

Pokłon złożyć Mu, hej ! złożyć Mu pokłon w ofierze.

 

 

 

    A     D   A0    A      E      A   Gis0 E  A

Spieszcie rycerze, spieszcie   królowie,

   A     D  Gis0  A*    h                   A     D    E  A

Narodził się, hej ! narodził się, leży we żłobie.

   A     D  Gis0  A*    h                   A     D   E7 A

Narodził się, hej ! narodził się, leży we żłobie.

 

 

 

A0 - X,0,4,5,4,5      Gis0 - X,0,3,4,3,4        A* - 0,0,2,2,2,5

 

 

 

 

 

25.NOWY ROK

( Muzyka i słowa: Sylwek Szweda  16.12.1990  )

 

 

 

 

 

   G      C9 C7/4        h7/4        e

Stary Rok    przed Nowym Rokiem

         a             a7              C           D7 G     C D7

Spowiadać wlókł się chwiejnym   krokiem:

     G                  C9  C7/4 H7/4E*   e

"Nie chciałem źle,  tak   jakoś   wyszło..."

          a           a7         C  D7  G     C D7

I  z Nowym Rokiem stare prysło.

    G       H7   e              C    D7  G

"Nie chciał źle,  tak   jakoś   wyszło..."

          a           a7          C D7  G     C D7

I  z Nowym Rokiem stare prysło.

    G       H7   e              C    D7  G

"Nie chciał źle,  tak   jakoś   wyszło..."

          a           a7         C D7   G     C G

I  z Nowym Rokiem stare prysło.

 

 

( kapodaster III próg )

 

 

 

C9 - X,3,0,0,5,0      C7/4 - X,3,3,3,5,3   h7/4 - 0,2,2,2,3,2   H7/4 - 0,2,2,2,4,2

E*= E7+/4 -0,2,2,2,4,5

 

 

 

 

26. NOWY ROK BIEŻY

( Jedna ze starszych kolęd polskich( I poł. XVIII w. ), śpiewanych do dnia dzisiejszego )

 

 

   C                             C                      C   D    G

Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, a kto, kto ?
     C                        G                          C    G  C

Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na Ziemi. / bis

 

   C                        C                       C     D        G

Leży Dzieciątko jako jagniątko, a gdzie, gdzie ?
        C                          G                                  C    G  C

W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie, znajdziecie.  / bis

  C                             C                            C D G

Jak Go poznamy, gdy Go nie znamy,Jezusa?
   C                   G                       C G  C

Podło uwity, nie w aksamity, ubogo.  / bis

   C                          C                       C  D G

Wół, osioł ziewa, parą zagrzewa, a jakoż ?

    C                               G                      C     G  C

Klęcząc, padając, chwałę oddając przy żłobie. / bis

 

C                          C                            C D   G

Anieli grają, wdzięcznie śpiewają, a co, co?
   C                                G                               C G    C

Niech chwała będzie zawsze i wszędzie Dzieciątku. / bis
 

    C                        C                           C     D      G

Królowie jadą z wielką gromadą... A skąd, skąd ?
  C                                 G                        C  G  C

Od wschodu słońca, szukają końca zbawienia.  / bis

  C                           C                        C   D   G

Pójdźcie kapłani, do tej to stajni, a proście;

  C                                       G                              C   G   C

Niech w rękach waszych, a ustach naszych Bóg rośnie. / bis

 

 

 

 

 

27. O GWIAZDO BETLEJEMSKA

( Słowa Ks. Odelgiewicz )

 

 

         D         A7    D    H7   e                 A7        D

O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym.
           D          A7            D H7   e                  A7             D

Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym.
        h                     Fis       h              G     Fis

Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,
                A             A7         D H7    e            A7      D

Bóg - Człowiek z Panny świętej, dany na okup win.

 

 

      D             A7             D H7   e                         A7       D

O nie masz Go już w szopce, nie masz Go w żłóbku tam ?
               D           A7          D H7          e              A7     D

Więc gdzie pójdziemy Chryste ? gdzie się ukryłeś nam?
          h                     Fis             h           G      Fis

Pójdziemy przed ołtarze, wzniecić miłości żar,
     A           A7    D H7    e                       A7       D

I hołd Ci niski oddać: to jest nasz wszystek dar.

 

 

      D              A7        D H7     e                     A7       D

Ja nie wiem; o mój Panie, któryś miał w żłobie tron,
          D         A7    D H7     e              A7         D

Czy dusza moja biedna milsza Ci jest, niż on.
    h              Fis              h               G            Fis

Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem,
             A         A7      D H7     e                  A7         D

Gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym. 

 

 

 

 

 

 

28. OJ, MALUŚKI, MALUŚKI
( Dawno górolsko kolynda )

             C                                                        G7

Oj, maluśki, Maluśki, Maluśki jaby rękawicka,
 
                                                                   C                                               

Albo tyz jakoby, jakoby  kawałecek  smycka.

    C                    a7         C

Śpiewojcies i grojcies mu

                d  G7     C

Dzieciątku małemu.                  / bis

 

Cyz nie lepiyj, nie lepiyj, nie lepiyj siedzieć było w niybie,
Przecie Tatuś z niyba, niy wyganioł Ciebie.

Tam Ci w niybie słuzyły, słuzyły prześlicne Anioły,
A tu musis lezeć jak tyn palec goły.

Tam se w niybie zjadołeś buwiołki z carnuską i miodym,
Tu się sycić musis samym jino głodem.

Tam se w niybie spijołeś, spijołeś słodkie małmazyje,
Tu się Twoja gymbusia, gymbusia gozkich łez napije.

Tam to miołeś posłanie, posłanie i miynkie piernatki,
Tukej na to nie stanie, nie stanie Twyj kochanyj Matki.

Tam w niebiosach wygody, wygody, a tu biyda wsyndzie
Jak Ci teroz dokuco, dokuco, to i potem bydzie.

A powiydzze, mój Panie, mój Panie, co się tyz to stało,
Ze się Tobie na tyn świat, na tyn świat przychodzić zachciało.

Gdybym jo tam jako Ty, jako Ty tak królowoł sobie,
Nie chciołbym jo przenigdy, przenigdy w tym spocywać złobie.

Abo się wiync, mój Panie, mój Panie, wróć do swyj dziedziny,
Abo pozwól się zaniyść, się zaniyść do nasyj chałpiny.

Cóż Ci łoddom, mój Panie, mój Panie, chyba me piosnecki,

Alboli tyz te moje, te moje lipowe skrzypecki.

 

 

 

 

 

 

29. PASTERZE MILI

( Słowa XVIII w. melodia: Studziński )

 

 

  G       e  G0 a6 G         C D7 G

Pasterze mili,  coście widzieli ?
  G       e  G0 a6 G         C D7 G

Pasterze mili,  coście widzieli ?

 

    D      a  h      e        G

Widzieliśmy maleńkiego,
 
  a    C   D e        G

Jezusa narodzonego,
  a        C D G G7 C C7+DD7G  D7

Syna Bożego,    Syna   Bożego.

 

 G         eG0    a6        G         C D7  G

Co za pałac miał, gdzie gospodą stał ?
  G         eG0    a6       G         C D7  G

Co za pałac miał, gdzie gospodą stał ?

 

    D      a   h        e      G

Szopa bydłu przyzwoita,
a       C    D   e         G

I to jeszcze źle pokryta,
   a    C    D G G7 CC7+D D7G   D7

Pałacem była,    pałacem była.

 

 

  G       e G0  a6    G         C D7  G

Jakie łóżeczko, miał Paniąteczko ?
  G       e G0  a6    G         C D7  G

Jakie łóżeczko, miał Paniąteczko ?

 

    D              a  h      e           G

Marmur twardy, żłób kamienny,
  a           C  D e           G

Na tym depozyt zbawienny,
  
  a       C   D G G7 C C7+D  D7G   D7

Spoczywał łożu,   spoczywał łożu.

 

 

  G      eG0 a6   G     C    D7 G

Co za obicie  miało to Dziecię ?
  G      eG0 a6   G     C    D7 G

Co za obicie  miało to Dziecię ?

 

   D           a          h       e      G

Wisząc spod strzech pajęczyna,
 
  a    C   D  e    G

Boga i Maryi Syna,
 
a     C     D G G7 CC7+D D7G   D7

Obiciem była,   obiciem   była.

 

 

W jakiej odzieży Pan nieba leży ?
Za purpurę, perły drogie,
Ustroiła Go w ubogie,
Pieluszki nędza, pieluszki nędza.

 

Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz.
Wznosimy modły, dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz!

 

Czyli w gospodach ? Czy spał w swobodach ?
Na barłogu, ostrym sianie
Delikatne spało Panię,
A nie w łabędziach, a nie w łabędziach.

 

Kto asystował ? Kto Go pilnował ?
Wół i osioł przyklękali,
Parą swą Go ogrzewali,
Dworzanie Jego, dworzanie Jego.

 

Jakie kapele nuciły trele ?
Aniołowie Mu śpiewali,
My na dudkach przygrywali,
Skoczno wesoło, skoczno wesoło.

 

Jakieście dary dali, ofiary ?
Sercaśmy własne oddali,
A odchodząc poklękali,
Czołem Mu bili, czołem Mu bili.  
( zakończenie - G )

 

 

G0 - 0,0,2,3,2,3  lub 3,4,5,3,5,3 ( barowy )    a6 - 0,0,2,2,1,2    C7+ -3,3,2,0,0,0

 

 

 

 

 

 

 

30. PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

( 14-zwrotkowy z inną melodią zachowany w "Kantyczkach karmelitańskich"

z XVIII wieku zob. Krzyżaniak. Kantyczki, Pieśń 352, str. 332. Popularna dziś melodia "z Krakowa" pojawiła się dopiero w XIX wieku / Siedlecki-1878 str.89-90).

 

 

 

  G     C9*    G C9* G                    G C9*G C9* G

Pójdźmy wszyscy do  stajenki,  do Jezusa    i   Panienki,

  a7   D7         G       e     D7   D9D7   G         h

Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego,

  a7   D7         G       e     D7  D9D7     G     C9* G

Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego.

 

 

 

 G C9*G C9* G                G C9* GC9*  G

Witaj, Jezu  ukochany,  od patryjarchów czekany,

  a7       D7       G       e       D7     D9D7  G         h

Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony,

  a7       D7       G       e       D7     D9D7  G     C9* G

Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

 

 

 

 G C9*    G C9* G                        G C9*G C9* G

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy  Boga w Tobie,

   a7       D7     G         e       D7          D9D7        G         h

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy,

   a7       D7     G         e       D7          D9D7        G     C9* G

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.

 

 

 

      G C9*G C9*   G                       G     C9* G C9* G

Spraw to Jezu,  Boskie Dziecię, niech Cię kochamy nad życie,

  a7         D7      G               e       D7        D9D7  G          h

Niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy,

   a7        D7      G               e        D7       D9D7   G     C9* G

Niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy.

 

 

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony,
Raz z ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem,

Raz z ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem.

 

Któż to słyszał takie dziwy ? Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie,

Ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie.

 

O, szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie ?
Czego ojcowie żądali, byście pierwsi oglądali,

Czego ojcowie żądali, byście pierwsi oglądali.

 

O Jezu nasze kochanie, czemu nad niebios mieszkanie
Przekłądasz nędzę, ubóstwo,i wyniszczesz swoje Bóśtwo ?

Przekłądasz nędzę, ubóstwo,i wyniszczesz swoje Bóśtwo ?

 

 

 

C9* - X,3,2,0,3,3   D9 - 2,0,0,2,1,0

 

 

 

 

 

31. PÓŁNOC JUŻ BYŁA

 

  G                                                                      a7      D7          G

Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna,
    G                                                                         a7               D7            G

Którą zoczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno Wojtek na Szymona:
    D             A               D                       A        G           D         A7     D

Szymonie kochany, znak jest niewidziany, że całe niebo czerwone.

 

  G                            a7                  D7

Na braci zawołaj, niechaj wstawają,
 
  G                       a7                 D7

Kuba i Mikołaj niech wypędzają
   G       a           G              a              G A7 D7 G

Barany i capy, owce, kozły, skopy zamknione.

 

  G                                                                        a7             D7         G

Leżąc w stodole, patrząc na pole, ujrzał Bartosz stary tam Anioły,
    G                                                                      a7               D7       G

Które wdzięcznymi głosami swymi okrzyknęły ziemskie te padoły:
  D               A                     D            A               G                 D       A7     D

Na niebie niech chwała Bogu będzie trwała, a ludziom pokój na ziemi !

 

   G                                 a7          D7

Pasterze wstawajcie, witajcie Pana,
  G                                    a7              D7

Pokłon Mu oddajcie, wziąwszy barana;
   G                   a                 G            a                  G A7 D7 G

Skocznie Mu zagrajcie, głosy zaśpiewajcie  wdzięcznymi !

 

  G                                                                            a7                         D7              G

Na te wołania z smacznego spania porwał się Stach z Grześkiem i spadł z broga;                    

   G                                                                         a7            D7             G
Maciek truchleje, od strachu mdleje, woła: uciekajcie, ach, dla Boga!
       D            A                  D                A                  G               D         A7  D

Grześko żebro złamał, Stach na nogę chromał, bo ją w kolanie wywinął.

 

  G                                a7            D7

Oj, oj, oj, dla Boga! Pawełek woła:
 G                               a7         D7

Uciekajcie prędko, gore stodoła;
  G         a            G                a               G A7 D7 G

Pogorzały szopy i pszeniczne snopy, jam zginął.

 

 

 

 

 

32. PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE

( Jedna ze starszych, dotrwałych do naszych czasów, polskich kolęd. Melodię tej kolędy zanotował Jan z Lublina w swej słynnej Tabulaturze organowej w XVI wieku. Radosny i taneczny charakter tej kolędy to już typowa atmosfera epoki Baroku, przeciwstawiająca się pełnym powagi chorałowym kolędom epoki Odrodzenia ).

 

     C       F    C         F       C* A0 C*

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

     C          F             C      F          C* A0 C*

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

 

 

        C            A7                  d             G7

Chwała na wysokości, chwała na wysokości,

C  G7 C FD9  G7 C

A pokój   na  ziemi !

        C            A7                  d             G7

Chwała na wysokości, chwała na wysokości,

C  G7 C FD9  G7 C

A pokój   na  ziemi !

 

 

 C         F     C        F         C* A0 C*

Oddawali swe ukłony w pokorze,

   C          F      C         F     C* A0 C*

Tobie z serca ochotnego, o  Boże !

 

 C          F         C         F    C* A0 C*

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

    C          F    C          F     C*  A0 C*

Których oni nie słyszeli, jak  żywi.

 

    C   F        C       F             C* A0 C*

Dziwili się napowietrznej  muzyce

C       F           C       F        C* A0  C*

I myśleli:  "Co to będzie za Dziecię ?"

 

  C      F          C    F        C* A0 C*

Oto Mu się wół i osioł kłaniają,

      C         F        C      F      C* A0 C*

Trzej królowie podarunki oddają.

 

I Anieli gromadami pilnują,

Panna czysta wraz z Józefem piastują.

 

Poznali Go Mesjaszem być prawym,

Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

 

My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy

I z całego serca wszyscy kochamy.

 

 

 

C*  -  0,3,2,0,1,3        A0  - 0,0,4,5,4,5       D9 - 2,0,0,2,1,0

 

 

 

 

 

33. PRZYSZEDŁ JEZUS

( Muzyka i słowa: Sylwek Szweda 31.11.1989 )

 

 

     a9*        a9          F7+*  e7/4

Przyszedł Jezus w żłobie leży

   e     F7+* F0  Gis0 a9*

Luli - luli - luli -  luli

    a9*    a9     F7+*   e7/4

Maria Go na ręce   bierze,

   e     F7+* F0  Gis0 a9*

Luli - luli - luli -  luli,

  a9* a9  H0+ F7+*d9* e-e4-e  a*

Luli-luli-laj,     luli  -     luli  -  laj.  /bis

 

 a9*  a9      F7+*       e7/4

Aniołowie Mu śpiewają

   e     F7+* F0  Gis0 a9*

Luli - luli - luli -  luli

  a9*   a9          F7+*   e7/4

Pasterze im przygrywają

   e     F7+* F0   Gis0 a9*

Luli - luli - luli  -  luli,

  a9* a9  H0+ F7+*d9* e-e4-e  a*

Luli-luli-laj,     luli  -     luli  -  laj.  /bis

 

      a9*  a9 F7+* e7/4

Przybieżeli i królowie

   e     F7* Fis0 Gis0 a9*

Luli - luli - luli - luli

    a9*    a9    F7+*       e7/4

Złożyć dary Panu w żłobie

   e     F7+* F0  Gis0 a9*

Luli - luli - luli -   luli,

  a9* a9  H0+ F7+*d9* e-e4-e  a*

Luli-luli-laj,     luli  -     luli  -  laj.   /bis

 

 

a9* = a9(bez 7) - 0,0,2,4,1,0      a9 - 3,0,2,4,1,0       F7+*=F7+/6 - 1,0,0,2,1,0

e7/4 - 3,0,0,4,3,0,        F0 -1,2,3,1,3,1 (barowy) lub  0,0,0,1,0,1 

Gis0 - 4,5,64,6,4 (bar)  lub  X,0,3,4,3,4        H0+ + H07+  - 1,0,0,4,0,X

d9*=d9(bez 7) - 1,0,0,2,3,0        e4 - 0,2,2,2,0,0

 

 

 

 

34. SIEDEM RADOŚCI NASZEJ PANI

( The Seven Rejoices Of Our Lady - tradycyjna irlandzka kolęda

 Przekład poetycki: Sylwek Szweda  10.12.2005 )

 

       a

Radością pierwszą Maryji

                 G   a

Błogosławionej,

         a

Był Syn Jej, gdy w małej stajence

                      G        a

Na sianku urodził się.

 

    a                                       G   a

Glorija, Glorija, błogosławiona,

   a                                                      G  a

Pani nasza Maryja - śpiewajmy Glorija !

     a                               G a

Alleluja, Alleluja, Alleluja,

        a                G           e   a             G            E a

Na Ziemi i w Niebie Alleluja, śpiewajmy Alleluja !

 

 

Radością drugą Maryji

Bogu służącej,

Był Synek Jej po raz pierwszy

Do szkoły idący.

 

Radością trzecią Maryji

Ku światłu patrzącej,

Był Jezus, który przewrócił wzrok

Nic niewidzącym.

 

Radością czwartą Maryji

Przez Pana wielbionej,

To Słowo Boże przez Syna Jej

Ludziom głoszone.

 

Radością piątą Maryji

Pani serca czystego,

Był Chrystus, który do życia

Przywrócił zmarłego.

 

Maryja Matka cierpiąca

Jak perły wylewa łzy,

Serce przybite do krzyża ma,

Na którym skonał Jej Syn.

 

Radością siódmą Maryji

Ufnej, że tak chciał Pan,

Był Jezus Chrystus co Niebo

Na oścież otworzył nam.

 

 

( kapodaster IV próg )

 

 

 

 

35. ŚPIJ JEZUSKU

( Muzyka i słowa: Sylwek Szweda  08.09.1993.  )

 

( C d7 G7 C7+ a e f G7 )

 

 

      C     a7 d7    G7 C G7

Przytul  się   Malusi

  a     F7+      G7 C

Do swojej Matusi,

 d           a         F   G  G7

Otrzyj łzy Maleńki

 C a7     d7     G7  C

O rąbek   sukienki.    x2     ( C d7 G7 C7+ a e f G7 )

 

 

 

  C               a7  d7  G7C  G7

Zamknij swoje  oczęta,

  a           F7+       G7C

Zaśpiewajcie bydlęta.

   d           a      F   G  G7

Niech kołysaneczki

    C        a7 d7    G7   C

Snem otulą  powieczki.    x2     ( C d7 G7 C7+ a e f G7 )

 

 

 

    C       a7   d7      G7 C G7

Śpij Jezusku  do ranka,

  a         F7+           G7 C

Nie zabraknie Ci sianka.

                d         a                 F   G  G7

Niech przędzie się Twoje spanie

     C            a7   d7 G7C

Z naszym kolędowaniem.  x2     ( C d7 G7 C7+ a e f G7 ) ( w finale C7+ )

 

 

F7+ - X,0,3,2,1,0    a7 - 0,0,2,0,1,0   C7+ - 3,3,2,0,0,0

 

 

 

 

 

36. ŚWĘTY MIKOŁAJU

( Muzyka i słowa: Sylwek Szweda 06.12.1996 )

 

 

 

C               G                      C   F   E          E7         a

Powiedz nam skąd przybywasz  Święty  Mikołaju,

            C              G            C F  h             H7               E    E7

Czy z jakiejś odległej planety,  a może Ty jesteś z raju ?

 

 

( A G D A    A G D A )

 

    A                          G                          D               A

Dzieci śpiewają, dzieci śpiewają - Witaj Mikołaju !

   A                          G                          D               A

Dzieci śpiewają, dzieci śpiewają - Witaj Mikołaju !

    A                  G                  D                  A       

Witaj-witaj, witaj-witaj, witaj-witaj-witaj !

    A                  G                  D                  A       

Witaj-witaj, witaj-witaj, witaj-witaj-witaj !

 

 

 

C              G              C F            E            E7            a

Powiedz nam Mikołaju  jak często spotykasz Anioły

     C          G               C                      F       h                  H7          E    E7

I czy chodziłeś z tornistrem nam plecach  do mikołajowej szkoły ?

 

 

 

C              G              C F E            E7        a

Powiedz nam Mikołaju  jak znalazłeś Ziemię

       C      G               C              F     h      H7            E     E7

I skąd akurat wiedziałeś, że tutaj  czekamy na Ciebie ?

 

 

 

 

 

 

37. TRIUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO

( Sł. XVII w. )

 

   G d7*G    G     D7     D9 G    G d7*G       G       D7    D9G

Triumfy Króla niebieskiego, zstąpiły   z nieba wysokiego.
  D               A7      D       D               A7          D

Pobudziły pasterzów, dobytku swego stróżów, 

     G d7* e        a7  D  G        C D7D9G

Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.

 

      G d7* G      G          D7    D9G G  d7*G      G      D7      D9G

Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na niskości.
   D                    A7   D       D                          A7   D

Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel,
  G d7* e    a7 D  G   C D7D9G

Na ziemi, na ziemi, na  ziemi.

 

   G d7*G    G   D7       D9 G    G   d7*G    G      D7     D9G

Zrodziła  Maryja Dziewica, wiecznego Boga bez rodzica.
  D                        A7     D  D                          A7     D

By nas z piekła wybawił, a w niebieskich postawił,
 G d7* e     a7D G      CD7D9G

Pałacach, pałacach, pałacach.

 

 

Pasterze w podziwieniu stają, triumfu przyczynę badają.
Co się nowego to dzieje, że tak światłość jaśnieje, .
Nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą.

 

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli, swej trzody w polu odbierzeli,
Śpiesząc na powitanie do Betlejemskiej stajnie
Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka.

 

Niebieskim światłem oświeceni pokornie przed nim uniżeni,
Bogiem Go być prawdziwym, sercem, afektem żywym
Wyznają, wyznają, wyznają.

 

I które mieli z sobą dary Dzieciątku dają na ofiary.
Przyjmij o Narodzony, nas i dar przyniesiony
Z ochotą, z ochotą, z ochotą.

 

 

d7* = d7sus4 - 0,0,0,2,1,3    D9 - 2,0,0,2,1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

38. TRZEJ KRÓLOWIE ZE WSCHODU

( "We Three Kings Of Orient Are" - słowa i muzykę tej kolędy napisał: John H. Hopkins w 1857 r.  ur. w 1820 roku w Pitsburgu ( Pensylwania ), zm.  1891 w Nowym Jorku. Tłumaczenie: Sylwek Szweda & Andrzej Orzechowski 27.12.2005

Przekład poetycki: Sylwek Szweda 29.12.2005 )

 

 

   e                         H7      e

My ze wschodu króli trzech,

   e                      H7              e

Bogu oddać przyszliśmy cześć,

         G               D         G     C

Za blaskiem gwiazdy betlejemskiej

      a               e          H7    e     (D7)

Przyszliśmy oddać Mu cześć..

 

        G                     C           G

O gwiazdo nocy prowadź nas,

          G                         C          G

Ku światłu ludziom drogę wskaż,

              e           D            C          a   a7

Swym boskim pięknem opasz Ziemię

    G                          C        G

Drogę wskazując dzisiaj nam.

 

 

Narodził się na sianku Król,

Przynieśliśmy dary Mu,

Do małej betlejemskiej szopki

Dary przynieśliśmy Mu.

 

Czekaliśmy tak długo na cud,

Za blaskiem gwiazdy przyszliśmy tu,

Mirrę, złoto i kadzidło

U żłóbka złożyliśmy Mu.

 

Maryja już przeczuwa że,

Przestanie ludźmi rządzić grzech,

Nad wszystko uwielbiony Bóg

Z nami zaśpiewa tę pieśń.

 

Wysławiamy wielki cud,

Zmartwychwstały Człowiek-Bóg,

Alleluja, alleluja !

Boski chwalimy cud.

 

 

WE THREE KINGS OF ORIENT ARE

(  Words: John Henry Hopkins, Jr., 1857  )

 

We three kings of Orient are,
bearing gifts we traverse afar,
field and fountain,
moor and mountain,
following yonder star.

O star of wonder, star of night,
star with royal beauty bright;
westward leading, still proceeding,
guide us to thy perfect light!


Born a King on Bethlehem's plain,
gold I bring to crown him again,
King for ever,
ceasing never
over us all to reign.

Frankincense to offer have I:
incense owns a Deity nigh;
prayer and praising,
gladly raising,
worship him, God Most High.

Myrrh is mine; its bitter perfume
breathes a life of gathering gloom;
sorrowing, sighing,
bleeding, dying,
sealed in the stone-cold tomb.

Glorious now behold him arise,
King and God and Sacrifice;
heaven sings
alleluia; alleluia
the earth replies.

 

The famous American carol We three Kings of Orient are was written in 1857 by Rev. John Henry Hopkins. The minister is reputed to have written We three Kings of Orient are for the General Theological Seminary in New York City as part of their Christmas pageant. The lyrics of We three Kings of Orient are are very traditional which makes the latter day fashion of referring to the carol as We 3 Kings of Orient are quite bizarre!.

 

 

 

 

 

 

 

39. WIECZÓR WIGILIJNY

( Muzyka i słowa: Sylwek Szweda 14.12.1990 )

 

 

    D     D*H7                    e          A7             A/4 (bez tercji )  

Śnieg napadał lukrem pokrył piernik jesienny,

  D     D* H7                          e              A7        A7/4 (bez tercji )  

Na przypiecku przysiadł dzień zmęczony i senny.

 

 

   G             A7

Dyń, dyń, dyń,

   fis             h

Doń, doń, doń,

G                    A7         D  -  D7

Świąteczny nuci dzwon.

   G             A7

Dyń, dyń, dyń,

   fis             h

Doń, doń, doń,

G                A7            D    G A7 A7/4 (bez tercji )

Nuci świąteczny dzwon.

 

 

    D         D*  H7             e                      A7             A7/4 (bez tercji )

Dzieci w oknach z noskami spłaszczonymi na szybach

  D        D*   H7                      e                A7       A7/4 (bez tercji )

Pierwszą gwiazdkę tak czekaną wyłowiły z nieba.

 

 

 D    D*H7            e        A7            A7/4 (bez tercji )  

Na choince kolorowo, jasno i strojnie.

   D    D*H7    e          A7             A7/4 (bez tercji )

Stół nakryty   obdarował nas hojnie.

 

 

  D     D*H7                      e                  A7       A7/4 (bez tercji ) 

Hej ! kolędy  hej ! śpiewajmy, śpiewajmy razem,

  D     D*H7                         e              A7      A7/4 (bez tercji )  

Hej prezenty, hej świat znów jest pełen marzeń.

 

 

D* = D(bez tercji) - X,X,0,2,3,5      A7/4 (bez tercji ) - 0,0,2,0,3,0

 

 

 

 

 

 

 

40. WITAJ NAM JEZUSKU MAŁY

( Muzyka i słowa: Sylwek Szweda  20.12.1995 )

 

 

   D A7  D                   GA7D

Witaj nam Jezusku mały,

   G fis  e

Witaj nam !

  D           A7        D             G-A7-D

Pełen przenajświętszej chwały,

 G0 h                   G   Fis        h           e-Fis-h

Pełen przenajświętszej chwały, chwały.

 

 

    D       A7      D          GA7D

Witaj wielki dusz Pasterzu,

     G fis     e

Witamy Cię !

       D        A7       D         GA7D

Ty dopomożesz nam uwierzyć,

       G0        h        G-Fis-h       e-Fis-h

Dopomóż nam uwierzyć, uwierzyć.

 

 

          D A7    D        GA7  D

Coś zbawić nas przybył tu,

   G fis  e

Witaj nam !

            D A7   D           G   A7 D

Nie chcemy zbudzić Cię ze snu

      G0 h      G-Fis-h      e-Fis-h

Maleńki Jezusku,  Jezusku.

 

 

 

 

 

 

 

41. WŚRÓD NOCNEJ CISZY

 

       C     G         C G    C          d    G7 C G

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

       C   G         C  G     C           d    G7 C G

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

     C             a          d      G7

Czym prędzej się wybierajcie,
 C         a          d        G7           C      G        E       a     G7       C

Do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana, przywitać Pana.

     C             a          d      G7

Czym prędzej się wybierajcie,
 C         a          d        G7           C      G        E       a     G7       C

Do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana, przywitać Pana.

 

   C   G        C G     C         d      G7 C G

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
          C   G        C G    C     d  G7 C G

Z wszystkimi znaki, danymi sobie.

  C       a         d            G7

Jako Bogu cześć Mu dali,
C       a        d    G7        C          G      E        a           G7    C

A witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości.
  C       a         d            G7

Jako Bogu cześć Mu dali,
C       a        d    G7        C          G      E        a           G7    C

A witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości.

   C     G         C   G        C          d G7C G

Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
   C G     C  G  C          d G7C G

Wiele tysięcy lat wyglądany.

  C         a         d         G7

Na Ciebie króle, prorocy
   
C     a        d         G7    C          G      E     a           G7    C

Czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił, nam się objawił.
 C          a         d          G7

Na Ciebie króle, prorocy
   
C     a       d          G7    C          G      E     a           G7    C

Czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił, nam się objawił.

 

 

C G          C G  C          d  G7 C G

I my czekamy na Ciebie Pana,
C    G         C      G      C           d G7 C G

A skoro przyjdziesz na głos kapłana,

  C          a           d                 G7

Padniemy na twarz przed Tobą,
   
C            a           d      G7        C    G     E        a    G7    C

Wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina, chleba i wina.

  C          a           d                 G7

Padniemy na twarz przed Tobą,
   
C            a           d      G7        C    G     E        a    G7    C

Wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina, chleba i wina.

 

 

( kapodaster II próg )

 

( Kolęda powstała w okresie późnego Baroku w XVIII wieku. Autorzy nieznani )

 

 

 

 

 

 

 

 

42. W ŻŁOBIE LEŻY


 ( cis7 gis7 A6 H7 E ) x2

 

        E                 fis                  cis7       A6   H7    E

W żłobie leży, któż  pobieży kolędować Małemu
  E                    fis                cis7            A6  H7    E

Jezusowi  Chrystusowi, dziś nam narodzonemu.

   E         G0           A       H7        E           Gis7 cis7     A       H7

Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
 cis7 gis7A6  H7     E

Jako Panu  naszemu.
  E                         cis7    fis7      H7                             E

Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
cis7-gis7-cis7-A6 H7      E   ( cis7 gis7 A6 H7 E )

Jako   Panu        naszemu.

   E                     fis                   cis7         A6   H7     E

My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy,
 E                    fis               cis7                  A6 H7     E

A tak Tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy:

            E      G0      A       H7       E          Gis7 cis7 A    H7

Jak ubogo narodzony, płacze w stajni    położony,
 cis7          gis7 A6H7     E

Więc Go dziś  ucieszymy.
  E                cis7   fis7      H7                     E

Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony,
  
cis7-gis7-cis7-A6 H7   E    ( cis7 gis7 A6 H7 E )

Więc  Go  dziś  ucieszymy.

 

   E                     fis                      cis7                      A6 H7   E

Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości,
  E                 fis                    cis7       A6       H7     E

Że posłany nam jest dany Emmanuel w niskości.

 

  E      G0        A    H7           E  Gis7 cis7A       H7

Jego tedy przywitajmy, z Aniołami   zaśpiewajmy:
     
 cis7 gis7 A6 H7    E

Chwała  na  wysokości !
  E                cis7   fis7         H7               E

Jego tedy przywitajmy, z Aniołami   zaśpiewajmy:
  
cis7-gis7-cis7-A6 H7   E     ( cis7 gis7 A6 H7 E )

Chwała    na    wysokości !

 

    E                  fis                   cis7        A6  H7       E

Witaj Panie, cóż się stanie, że rozkosze niebieskie
 E               fis                cis7        A6 H7          E

Opuściłeś, a zstąpiłeś na te niskości  ziemskie?

     E         G0    A          H7   E         Gis7 cis7 A       H7

"Miłość moja to sprawiła, że człowieka   wywyższyła
 
cis7  gis7  A6 H7      E

Pod nieba Empirejskie".

      E               cis7       fis7   H7                    E

"Miłość moja to sprawiła, że człowieka wywyższyła
 
cis7-gis7-cis7-A6 H7     E    ( cis7 gis7 A6 H7 E )

Pod  nieba     Empirejskie".

 

 

Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku, na sianku położony.
Precz z bydlęty, nie z panięty, w stajni jesteś złożony.


By człek sianu przyrównany,
Grzesznik bydlęciem nazwany
Przeze Mnie był zbawiony.

 

 

 

 

( sł. Ks. Piotr Skarga. Kolęda powstała w XVII wieku w oparciu o poloneza, tańczonego, jak głositradycja, na dworze króla Władysława IV. Również i uroczysty tekst wskazuje na jeśli nie dworski, to na pewno szlachecki rodowód tej kolędy. W refrenie podaję rozpis akordów na dwie różne wersje melodyczne. Można śpiewać jedną z nich, choć najciekawiej jest chyba zaśpiewać obie, jedną po drugiej. Nie polecam nakładać tych wersji na siebie, gdyż wyjątkowo do siebie nie pasują).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. ZAŚNIJ DZIECINO

( W oryginale utwór chóralny opracowany przez Franciszka Rylinga ( F.Ryling, Dwie kolędy...) Dom Muzyki Polskiej, Zabrze 1950. )

 

 

   a           E   a        d      F0 d7E

Zaśnij Dziecino święte Dziecię,

   a             E  a        G            G7 C

Tyś nam pociechą na tym świecie -

        E      E7        a      E            E7    a      

Zmróż oczęta swoje Ty szczęście moje,

    d               a              H7 E   a

Modlitwa moja niech uśpi Cię.

        E      E7        a      E            E7    a      

Zmróż oczęta swoje Ty szczęście moje,

    d               a              H7 E   a

Modlitwa moja niech uśpi Cię.

 

 

 

        a            E      a        d  F0  d7   E

Wznieś rączkę swoją, błogosław nam,

   a       E    a      G   G7      C

Całe swe życie ja Tobie dam.

        E       E7       a      E            E7    a      

Zmróż oczęta swoje Ty szczęście moje,

    d               a              H7 E   a

Modlitwa moja niech uśpi Cię.

        E      E7        a      E            E7    a      

Zmróż oczęta swoje Ty szczęście moje,

    d               a              H7 E   a

Modlitwa moja niech uśpi Cię.

 

 

F0 - 0,0,0,1,0,1      d7 - X,0,0,2,1,1

 

 

 

 

 

44. ZIMA, BIAŁA PIERZYNA

( Muzyka i słowa: Sylwek Szweda  14.02.1990 )

 

 

a7                D9/7        G        C7+

Zima przykryła pierzyną świat -

 a7   D9/7              G     G7

Zima,   biała pierzyna !

a7                   D9/7         G             C7+

Miejsca przybyło dla srebrnych sań -

  a7   D9/7             G     G7

Zima,   biała pierzyna !

 

 

C7+    e6 G0 a7 D9/7              G    G 7

Zima, zima, zima, biała pierzyna !

C7+    e6 G0 a7 D9/7              G    G 7

Zima, zima, zima, biała pierzyna !

 

 

a7                D9/7        G        C7+

Jesień jak stary niedźwiedź śpi -

 a7   D9/7              G     G7

Zima,   biała pierzyna !

a7              D9/7        G           C7+

Bałwany skaczą aż ziemia drży -

 a7   D9/7              G     G7

Zima,   biała pierzyna !

 

 

a7          D9/7  G           C7+

Wiosna śni o ciepłym lecie,

 a7   D9/7              G     G7

Zima,   biała pierzyna !

a7          D9/7 G      C7+

Płatki śniegu i zamiecie -

 a7   D9/7              G     G7

Zima,   biała pierzyna !

 

 

 

D7/9 - X,5,4,5,5,0     e6 - 0,4,5,4,5,0    G0 - X,0,2,3,2,3

 

 

 

 

 

45. ZIMA,ZIMA

( Muzyka i słowa: Sylwek Szweda   03.02.1993 )

 

  C       G7    a7                 G7

Zima, zima, na dworze zawierucha,

F            C    D7  G7

Zostaje tylko w ręce dmuchać.

  C         G7          a7      C0

Zima trzyma, trzyma nas,

F                    C                 D7        G7

No puszczaj zimo ! już wiosny czas.

  C         G7          a7      C0

Zima trzyma, trzyma nas,

F                    C                 D7        G7

No puszczaj zimo ! już wiosny czas.

 

  C       G7   a7             G7

Zima, zima  i wiosny ani śladu,

F                  C    D7G7

A my przy piecu  gadu, gadu.

  C         G7          a7      C0

Zima trzyma, trzyma nas,

F                    C                 D7        G7

No puszczaj zimo ! już wiosny czas.

  C         G7          a7      C0

Zima trzyma, trzyma nas,

F                    C                 D7        G7

No puszczaj zimo ! już wiosny czas.

 

  C       G7    a7                 G7

Zimo, zimo, ulżyj choć trochę wiośnie,

F            C    D7        G7

Bo jeśli nie !...   nic nie urośnie.

  C         G7          a7      C0

Zima trzyma, trzyma nas,

F                    C                 D7        G7

No puszczaj zimo ! już wiosny czas.

  C         G7          a7      C0

Zima trzyma, trzyma nas,

F                    C                 D7        G7

No puszczaj zimo ! już wiosny czas.

 

 

C0 - X,0,7,8,7,8
 

 

 

 

 

46. Z NARODZENIA PANA

( Jedna z kolęd późnego baroku, autor nieznany )

 

 

       E         fis    E  A    E              H7  E

Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
  
 A        E Fis0    E A   E      H7    E

Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.

   E        cis         fis         H7 E

Radość ludzi wszędzie słynie,
 gis     cis          H7     E

Anioł budzi przy dolinie
  E  A  E    fis  E H7 E         A    H7 E

Pasterzy, co paśli pod borem woły.

 


    E               fis   E  A  E           H7  E

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
  
 A     E Fis0 E  A      E         H7   E

Dumają pasterze w takim widoku.

   E        cis    fis        H7 E

Każdy pyta, co się dzieje,
 
 gis          cis     H7          E

Czy nie świta, czy nie dnieje?
 
   E    A  E fis E H7  E        A H7E

Skąd ta łuna  bije  tak miła oku?

 

       E     fis E    A     E      H7    E
Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
 
A        E  Fis0 E A      E       H7  E

Zaraz do Betlejem prosto bieżeli;

   E        cis         fis      H7E

Tam witali w żłobie Pana,
 gis     cis  H7     E

Poklękali na kolana
E  A E fis  E H7 E         A   H7 E

I oddali  dary, co z sobą wzięli.

 

 

       E         fis    E  A    E              H7  E
Potem wykrzyknęli w głos na przemiany:
 
A         E  Fis0 E A  E             H7   E

Żyj, Jezu maleńki, na świat zesłany.

   E             cis       fis          H7 E

Niech Ci, Panie, od nas chwała
 gis     cis      H7               E

Nie ustanie wiecznie trwała,
  E      A        E  fisE H7     E      A H7 E

Żyj nam, Zbawicielu, z nieba zesłany.


       E         fis    E  A    E              H7  E

Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
 
A           E     Fis0E  A      E        H7 E

Że już Bóg wysłuchał próśb Izraela;

   E          cis   fis       H7E

Gdy tej nocy to widzieli,
 gis       cis      H7           E

Co Prorocy widzieć chcieli -
      E A   E    fis     E H7 E          AH7 E

W ciele ludzkim Boga  i  Zbawiciela.

 

       E         fis    E  A    E              H7  E

I my z pastuszkami dziś się radujmy,
  
     A       E Fis0E A    E           H7       E

Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,

  E          cis         fis     H7E

Bo ten Jezus z nieba dany,
 gis          cis          H7       E

Weźmie nas między niebiany,
   E  A   E      fisEH7  E        A H7 E

Tylko Go z całego  serca miłujmy.

 

 

Fis0 - 2,3,4,2,4,2 ( barowy )

 

 

www.sylwek.efbud.com.pl

sylwek@efbud.com.pl

opracowanie muzyczne kolęd: Sylwek Szweda