ukryj menu          

Nasz Ojcze, nasz Królu

Awinu Malkenu, Awinu Malkejnu (hebr. ‏אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ‎; jid. ‏אָבֿינו מלכּנו‎) Our Father, Our King
słowa i muzyka: tradycyjna modlitwa judaistyczna
tekst polski na podstawie oryginału: Sylwek Szweda 01.02.2020
(tonacja e-mol - kapodaster III próg = g-mol)
( e a H7 C H7 e )

 

          e                      a                                      e

Nasz Ojczenasz Królu! Staje-emy przed Tobą

             e                   a                                 e

Prócz Ciebie nasz Panie nie ma-amy nikogo

          G                      C                        F                   e  

Nasz Ojczenasz Królu!  Przez wzglą-ąd na Twe Imię.

             e                  A                 C                 A  e

Niech rok co nadchodzi szczęśliwie nam płynie

 

          e                       a    C                          e

Nasz Ojczenasz Królu!  Suro-owo nas nie karz

         e                       A     C                                e

Jak żyć w Twoim Duchu łaska-awie nam przekaż

          G                      C   G                                       D

Nasz Ojczenasz Królu!  Zabierz od nas lęk i strach

F                           e            E7              a

I mie-ej nas w opiece  i świat cały zbaw

 

          a                     d                                      a

Nasz Ojczenasz Kró-ólu! Stajemy przed Tobą

              a                  d                                a

Prócz Ciebie nasz Panie nie ma-amy nikogo.

          C                      F    G                                    C

Nasz Ojczenasz Królu!  Przez wzgląd na Twe Imię.

             a                        D               F                  d     a    solo:( d a d a  C F C G )

Niech rok ten wraz z Tobą szczęśliwie nam pły-ynie

 

Ais                                    a

   Nasz O-ojczenasz Kró-ólu! /x3

 

           a                      d                                    a

Nasz Ojczenasz Królu! Staje-emy przed To-obą

              a                  d                                    a

Prócz Ciebie nasz Pa-anie nie ma-amy nikogo.

          C                      F   C                                       G

Nasz Ojczenasz Królu! Przez wzglą-ąd na Twe Imię.

d                                  a  

Niech życie nasze z Tobą!/x3

             d                                F       a

Przez wie-eczność  niech  pły - ynie.

 

 

AWINU MALKEJNU(hebr. אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ; jid. אָבֿינו מלכּנו)

 

( e a H7 C H7 e )

 

    e              a                               a

Avinu malkeinu shema-a-a kolejnu

     e             a                                  e 

Avinu malkeinu chatanu-u lefaneycha

    G             C     F                   e 

Avinu malkeinu  cha-amol aleynu

      e        A            C          A e

Vijal olaleynu  veta-apeneju

 

     e             a     C                                e

Avinu malkeinu  Kaleh dever v'cherev

     e    A              C       e

v'raa-av  me-eale-eynu

    G            C    G                          D

Avinu malkeinu ka-ale-ehchol tsar

       F            e          E7        a

Uma-a-a-asti-in meale-eynu

 

      a            d                              a

Avinu malke-einu, avinu malke-einu

      a          d                                    a

Ko-o-o-otvenu b'sefe-er chayim to-ovim

    C             F     G                    C

Avinu malkeinu  chade-esh aleynu

          a           D              F        d         a    solo:( d a d a  C F C G )

Chade-esh a le-eynu sha-a-anah tovah

 

Ais                    a

 Sh'ma-a-a kole-enu/x3


    a              d                           a

Avinu malkeinu, avinu malke-einu

          a        d                             a

Chadesh a le-eynu  shana-ah to-ovah

    C              F    C                       G

Avinu malkeinu  shima-a ko-olejnu

d                         a

Sh'ma-a-a-a kole-ejnu /x3

            d         F      a

Sh'ma-a / ko-olejnu

 

  

 

 

(tonacja g-mol): 

 

 

( g c D D7 Es D g )
  
          g                       c                                     g              g g a ais c c / c d-c ais a ais g

Nasz Ojcze, nasz Królu! Staje-emy przed Tobą

              g                  c                                 g                  g g a ais c c / c d-c ais a ais g

Prócz Ciebie nasz Panie nie ma-amy nikogo

          Bb                   Es                       As                   g     ais ais c d dis dis /dis f-dis d c d ais

Nasz Ojcze, nasz Królu!  Przez wzglą-ąd na Twe Imię.

             g                  C                Es                C  g           d d c ais c g / g ais a g c g

Niech rok co nadchodzi szczęśliwie nam płynie

 

          g                       c     Es                        g                   g g a ais c c / c d-c ais a ais g    

Nasz Ojcze, nasz Królu!  Suro-owo nas nie karz

         g                       C     Es                               g                g g a ais c c / c d-c ais a ais g

Jak żyć w Twoim Duchu  łaska-awie nam przekaż

          Bb                    Es       Bb                                F    ais ais c d dis dis /d dis d c ais d c

Nasz Ojcze, nasz Królu!  Zabierz od nas lęk i strach

As                         g            G7             c                          c d-c ais a ais g / g g h d c            

I mie-ej nas w opiece  i świat cały zbaw

 

           c                      f                                      c             c c d dis f-g f /f f dis d dis c

Nasz Ojcze, nasz Kró-ólu! Stajemy przed Tobą

              c                   f                                 c                   c c d dis f f / f g f dis d dis c 

Prócz Ciebie nasz Panie nie ma-amy nikogo.

          Es                    As   Bb                                  Es     dis dis f g gis gis/ ais gis g f g dis

Nasz Ojcze, nasz Królu!  Przez wzgląd na Twe Imię.

             c                        F                As                  f     c       g g f dis f c  / dis dis d c

Niech rok ten wraz z Tobą  szczęśliwie nam pły-ynie

 

solo: ( f c f c  Es As Es Bb )                 c c d dis f f / f g f dis d dis c 

 

Des                                   c          f g-f dis d dis-d c             

   Nasz O-ojcze, nasz Kró-ólu!  

Des                                   c          f g-f dis d dis-d c             

   Nasz O-ojcze, nasz Kró-ólu!  

Des                                   c          f g-f dis d dis-d c             

   Nasz O-ojcze, nasz Kró-ólu! 

 

           c                      f                                      c                 c c d dis f f  /  f g f dis d dis c

Nasz Ojcze, nasz Królu! Staje-emy przed To-obą

              c                   f                                    c                 c c d dis g f f / f g f dis d dis c

Prócz Ciebie nasz Pa-anie nie ma-amy nikogo.

          Es                    As                                            Bb    dis dis f g gis gis/ ais gis-g dis g f f

Nasz Ojcze, nasz Królu! Przez wzglą-ąd na Twe Imię.

 f                                  c                                                       f g f dis d dis c c /x3

Niech życie nasze z Tobą... /x3  

              f                                As     c                                f g-f dis d dis f c

Przez wie-eczność  niech  pły - ynie

 

 

 

 

AWINU MALKEJNU (hebr. ‏אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ‎; jid. ‏אָבֿינו מלכּנו‎)

 

 

    g              c                           g                    g g a ais c c / c d-c ais a ais g

Avinu malkeinu shema-a-a kolejnu 

     g             c                                  g             g ga ais c c / c d-c ais a ais g

Avinu malkeinu chatanu-u lefaneycha

     Bb          Es    As                  g                  ais ais c d dis dis /dis f-dis d c d ais                       

Avinu malkeinu  cha-amol aleynu

      g        C            Es        C g                    d d c ais c g / g ais a g c g

Vijal olaleynu  veta-apeneju

 

     g             c     Es                               g             g g a ais c c / c d-c ais a ais g     

Avinu malkeinu  Kaleh dever v'cherev

     g    C             Es      g                                     g g a ais c c / c d-c ais a ais g

v'raa-av  me-eale-eynu 

    Bb           Es   Bb                          F                ais ais c d dis dis /d dis d c ais d c

Avinu malkeinu  ka-ale-ehchol tsar

      As           g          G7         c                              c d-c ais a ais g / g g h d c     

Uma-a-a-asti-in  meale-eynu

 

     c              f                             c                      c d dis f-g f /f f dis d dis c 

Avinu malke-einu, avinu malke-einu

       c           f                                   c                   c c d dis f f / f g f dis d dis c 

Ko-o-o-otvenu b'sefe-er chayim to-ovim

    Es            As   Bb                  Es                        dis dis f g gis gis/ ais gis g f g dis

Avinu malkeinu  chade-esh aleynu

      c               F              As         f     c                           g g f dis f c  / dis dis d c f  

Chade-esh a le-eynu  sha-a-anah tovah

 

solo: ( f c f c  Es As Es Bb )                                       c c d dis f f / f g f dis d dis c 

 

Des                  c                   

Sh'ma-a-a kole-enu /x3

 

     c              f                           c                       c c d dis f f  /  f g f dis d dis c 

Avinu malkeinu, avinu malke-einu

          c         f                             c                      c c d dis g f f / f g f dis d dis c

Chadesh a le-eynu  shana-ah to-ovah

    Es            As                            Bb               dis dis f g gis gis/ ais gis-g dis g f f 

Avinu malkeinu  shima-a ko-olejnu

f                           c                                             f g f dis d dis c c 

Sh'ma-a-a-a kole-ejnu /x3  

             f             As   c                                      f g-f dis d dis f c 

Sh'ma-a /   ko-olejnu   

H7 H7 F F Ais Ais g g c c D D D7 D7 Es Es Bb Bb As As G7 G7 Des Des f f
 
01.02.2020
NASZ OJCZE, NASZ KRÓLU - Sylwek Szweda
Avinu Malkeinu–Shira Choir ft. Shulem Lemmer|אבינו מלכינו ״מקהלת שירה״ ושלום למר (g-mol)
Avinu Malkeinu f-mol
BARBRA STREISAND - AVINU MALKEINU (tonacja c-mol)
Barbra Streisand - Avinu Malkeinu / English Lyrics (tonacja c-mol)
Avinu Malkeinu -Zofia Banaszak  (tonacja c-mol)
BARBRA STREISAND - AVINU MALKEINU (tonacja c-mol)
Hebrew Worship // Our Father, Our King // Avinu Malkenu // אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ  (tonacja D-dur)

Awinu MalkenuAwinu Malkejnu (hebr. ‏אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ‎; jid. ‏אָבֿינו מלכּנו‎ Owinu Malkejnu: „Ojcze nasz, Królu nasz”) – modlitwa judaistyczna wykonywana podczas nabożeństw w okresie Jamim Noraim (dziesięciu Groźnych Dni) wyznaczających początek nowego roku religijnego. Wierni nurtu reformowanego odmawiają modlitwę tylko w Rosz ha-Szana i Jom Kipur – czyli w pierwszym i ostatnim dniu 10-dniowego święta. Awinu Malkenu jest wykonywana także w czasie innych dni postu – oprócz święta Tisza be-Aw. Modlitwa nie jest odmawiana w dni szabatu. Zgodnie ze zwyczajem aszkenazyjskim modlitwa jest recytowana każdego ranka i wieczoru okresu Jamim Noraim.


אבינו מלכנוawinu malkenuOjcze Nasz, Królu Nasz
אלוקיי בורא עולםelokaj bore olamBoże, Stwórco Świata
קרב בינינוkarew bejnenuZbliż nas do siebie
ותן אהבת חינםwe-ten ahawat chinamI daj nam bezinteresowną miłość
אליך המלךelecha ha-melechPrzed Tobą, Królu
בוחן הלבבותbochen ha-lewawotKtóry znasz serca nasze
כרענו על ברךkara'nu al berechKlękamy na kolana
שתחבר בין הקצוותsze-techaber bejn ha-kcawotAbyś nadał wszystkiemu sens *
   
אבינו מלכנוawinu malkenuOjcze Nasz, Królu Nasz
תפילתנו תקבלtfilatenu tekabelPrzyjmij modlitwę naszą
ברך את ביתנוbarech et bejtenuPobłogosław nasz dom
תן שלום על ישראלten szalom al isra'elZeślij pokój na Izrael
טהר את ליבנוtaher et libenuOczyść serca nasze
שנדע רק אהבהsze-neda rak ahawaAbyśmy znali tylko miłość
ואת ידינוwe-et jadenuA ręce nasze
מלא בפרנסה טובהmale be-farnasa towaNapełnij dostatkiem
ואת ידינוwe-et jadenuA ręce nasze
מלא בפרנסה טובהmale be-farnasa towaNapełnij dostatkiem
   
לכאן הגענוle-chan higanuTutaj przybyliśmy
ואין לנו מקום אחרwe-en lanu makom acherNie mamy innego miejsca
ישראל שלנוisra'el szelanuNasz jest Izrael
ומעל אתה שומרu-me'al ata szomerA z nieba czuwasz Ty
אם נושיט ידייםim noszit jadajimJeśli podamy sobie ręce
ונהיה מאוחדיםwe-nihje me'uchadimI będziemy zjednoczeni
ייפתחו שמייםjipatchu szamajimOtworzą się niebiosa
לקולם של ילדיםle-kolam szel jeladimNa głosy dzieci„Nasz Ojcze, nasz Królu! Zgrzeszyliśmy przed Tobą.
Nasz Ojcze, nasz Królu! Nie mamy Króla oprócz Ciebie.
Nasz Ojcze, nasz Królu! Obejdź się z nami ze względu na Twoje Imię.
Nasz Ojcze, nasz Królu! Spraw, aby rozpoczął się dla nas szczęśliwy rok.
Nasz Ojcze, nasz Królu! Bądź dla nas łaskawy i odpowiedz nam,
ponieważ sami nie mamy żadnych dobrych uczynków.
Postąp z nami według swojej łaskawości oraz dobroci i zbaw nas...”

(tłum. fragmentu za: Mariusz Rosik, Judaistyczne tło modlitwy... (2011)
Tradycja judaistyczna wiąże powstanie modlitwy z okresem talmudycznym i uznaje, że zawiera ona zwroty, które po raz pierwszy zostały wypowiedziane przez rabina Akibę ben Josefa w okresie długotrwałej suszy. Wypowiadana formuła miała okazać się tak skuteczna, że spowodowała opady deszczu. Początkowe słowa Awinu Malkenu („Ojcze nasz, Królu nasz”) otwierają poszczególne wersety litanii. Każda linia kończy się petycją. Modlitwa składa się z 44 wersetów. Responsy Amrama ben Szeszny, żyjącego w IX wieku gaona z Sury, zawierają wcześniejszą wersję, składającą się z 25 wersów. W rycie sefardyjskim modlitwa ma 29, 31 lub 32 wersy, w wersji niemieckiej 38 wersów, w polskiej 44 wersy, a w greckiej 53 wersy. Awinu Malkenu zawiera błagania o przebaczenie popełnionych grzechów i prośby o błogosławieństwa.

BARBARA STREISAND - AVINU MALKEINU

 (Avinu Malkeinu to modlitwa, która w wolnym tłumaczeniu z Hebrajskiego oznacza "Ojcze nasz, Królu nasz".
Odmawia się ją w święta Jom Kipur i Rosz Haszana. Z racji tego, że jest to modlitwa, nie podaję dosłownego tłumaczenia piosenki, natomiast podaję tekst modlitwy w języku polskim.)


Ojcze nasz, Królu nasz, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie
Ojcze nasz, Królu nasz, nie mamy króla oprócz Ciebie
Ojcze nasz, Królu nasz, bądź nam przychylny ze względu na Twoje Imię
Ojcze nasz, Królu nasz, spraw, niech będzie znów dobry rok

Ojcze nasz, Królu nasz, uchyl każdy zły wyrok
Ojcze nasz, Królu nasz, wymaż myśli naszych nieprzyjaciół i zerwij ich naradę
Ojcze nasz, Królu nasz, oddal od nas wszelki lęk i ucisk
Ojcze nasz, Królu nasz, ześlij uzdrowienie wszystkim chorym Twojego ludu
Ojcze nasz, Królu nasz, oddal od synów Twojego Przymierza
zarazę, miecz, zło, głód, niewolę, pogardę, zniszczenie i klęskę
Ojcze nasz, Królu nasz, wysłuchaj wołania naszego, osłoń i ulituj się nad nami
Ojcze nasz, Królu nasz, nie dozwól, aby zagubiło się Twoje dziedzictwo
Ojcze nasz, Królu nasz, pamiętaj, że jesteśmy prochem
Ojcze nasz, Królu nasz, zwróć nas ku sobie w szczerej pokucie
Ojcze nasz, Królu nasz, przebacz i odpuść wszystkie nasze winy
Ojcze nasz, Królu nasz, otwórz bramy niebios dla modłów naszych
Ojcze nasz, Królu nasz, przyjmij modły nasze w miłosierdziu i łasce
Ojcze nasz, Królu nasz, wspomnij nas na życie i zapisz do Księgi Życia
Ojcze nasz, Królu nasz...


PSALM 5

1 Kierownikowi chóru. Na flety. Psalm. Dawidowy.
2 Usłysz, Panie, moje słowa,
zwróć na mój jęk uwagę;
3 natęż słuch na głos mojej modlitwy,
mój Królu i Boże!
Albowiem Ciebie błagam, 4 o Panie,
słyszysz mój głos od rana,
od rana przedstawiam Ci prośby i czekam2.

5 Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,
złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę.
6 Nieprawi nie ostoją się przed Tobą.
Nienawidzisz wszystkich złoczyńców,
7 zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie.
Mężem krwawym i podstępnym
brzydzi się Pan.

8 Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce,
wejdę do Twojego domu,
upadnę przed świętym przybytkiem Twoim3
przejęty Twoją bojaźnią.
9 O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości,
na przekór mym wrogom:
wyrównaj przede mną Twoją drogę!
10 Bo w ustach ich nie ma szczerości,
ich serce knuje zasadzki,
ich gardło jest grobem otwartym4,
a językiem mówią pochlebstwa.

11 Ukarz ich, Boże,
niech staną się ofiarą własnych knowań;
wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni,
buntują się bowiem przeciwko Tobie.
12 A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą,
niech się weselą na zawsze!
Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą,
ci, którzy imię Twe miłują.
13 Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu:
otoczysz go łaską jak tarczą.

(w tonacji c-mol wersja robocza nieskończona) 
 
 
( c f G G7 As G c )
  
          c                       f                                      c              c c d dis f f / f g-f dis d dis c
Nasz Ojcze, nasz Królu! Staje-emy przed Tobą
              c                    f                               c                    c c d dis f f / f g-f dis d dis c
Prócz Ciebie nasz Panie nie ma-amy nikogo
Es                              As                      Des             c        dis dis f g gis gis / ais  gis g f g dis
Nasz Ojcze, nasz Królu! Przez wzgląd na Twe Imię.
             c                   F                As                F c           g g f  dis f c / c dis d c f c
Niech rok co nadchodzi szczęśliwie nam płynie
 
          c                       f         As                    c                    c c-d dis f f / f g-f dis d dis c     
Nasz Ojcze, nasz Królu! Suro-owo nas nie karz
         c                       F     As                               c            c c d dis f f / f g-f dis d dis c
Jak żyć w Twoim Duchu łaska-awie nam przekaż
          c                      As   Es                                Bb      dis dis f g gis gis /g gis g f dis g f
Nasz Ojcze, nasz Królu!  Weź od nas lęk i strach
     Des                 As           C7              f                         f f-g ais gis dis dis / c c e g f            
I mie-ej nas w opiece i świat cały zbaw
 
           f                      b                                       f         f f g gis ais c ais /ais ais gis g gis f
Nasz Ojcze, nasz Kró-ólu! Stajemy przed Tobą
              f                   b                                 f               f f g gis ais c ais /ais ais gis g gis f
Prócz Ciebie nasz Panie nie ma-amy nikogo.
          As                   Des                    Es                As   gisgis ais c ciscis/dis cis c ais c gisgis
Nasz Ojcze, nasz Królu! Przez wzgląd na Twe I-imię.
             f                         b               Des              b      f   c cis c ais gis ais f f/gis gis g f ais f f
Niech rok ten wraz z Tobą szczęśliwie nan pły-ynie
 
solo: ( b f b f  Des As ) 
 
          Es                      f                     
Nasz Ojcze i nasz Królu!  
           Es                      f       
Nasz Ojcze i nasz Królu! 
         Es                       f
Nasz Ojcze i nasz Królu!
 
           f                      b                                       f         f f g gis ais c ais /ais ais gis g gis f
Nasz Ojcze, nasz Kró-ólu! Stajemy przed Tobą
              f                   b                                 f               f f g gis ais c ais /ais ais gis g gis f
Prócz Ciebie nasz Panie nie ma-amy nikogo.
          As                   Des                    Es                As   gisgis ais c ciscis/dis cis c ais c gisgis
Nasz Ojcze, nasz Królu! Przez wzgląd na Twe I-imię.
  
Niech życie całe z Tobą,  niech życie całe z Tobą  

Niech życie całe z tobą  pły - ynie

 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę