Sylwek Szweda - oficjalna strona internetowa - Wilym Blues
by Joker

Wilym Blues

słowa i muzyka: Sylwek Szweda 01.02.2021
Wilhelm Metzler urodzony w Pszczynie 4 października 1812 roku, zmarł 
w Emanuelssegen dnia 23 października 1893 roku. 
Rudolf Pech urodzony  9 marca 1890 roku, zmarł  27 listopada 1959 roku.
Jadwiga Pech urodzona 19 lipca 1882 roku, zmarła 10 maja 1972 roku.
Festina lente - (łac.) "śpiesz się powoli"
 A                                           A

Naszo gruba diobły wziynli, wszyjstko trowom już zarosło

D                                                A 

Stracił sie tyż Metzler Wilym,  nawet dynkmal sie niy łostoł

     E                                                  D                                       

Chocioż świat już go zapomnioł, łosiymdziesiont jedyn dożył

   A                  A0                   C0                E7            (A* G* A-G-A) (A)x4 

Stało się, co nieymożebne, Łon terozki jakby łożył.

 

A                                               A                                        

Jak sie Rudolf Pech łurodził,  Wilym jeszcze boł na świecie

D                                          A                              

Co spólnego mieli z sobom, tego zaroz sie dowiycie

   E                                                             D

Rudolf mioł sześćdziesiont dziewiyńć, kiej sie z tego świata stracił

   A                         A0                   C0                     E7           (A* G* A-G-A) (A)x4 

Dynkmal mu kamiyniorz jakiś na fest płycie wyłonaczył.

 

A                                                             A                                

Aż w dwudziestym piyrwszym wieku,  ktoś tyn dynkmal wyfilowoł

D                                   A                   

Aże konsek to historii   gibko go przed ludźmi schowoł 

     E                                                      D

Z jednyj strony Wilym Metzler, z drugiyj Pech i Jego żona 

    A                             A0                C0                   E7                (A* G* A-G-A) (A)x4 

Blues tyn wszyjstko już pochytoł  a łopowieść niyskończona. 

 

A                                               A                                  

Ślusorz Rabe, Sztygar Goetze  i nadzorca wągla Metzler

D                                           A                                       

Społym głośno zaczli wołać, by zrychtować w Murckach szkoła

        E                                                          D

Szkryftli list do Ksiyńcia w Pszczynie, sami chcieli najońć belfra

   A                  A0                         C0              E7                   (A* G* A-G-A) (A)x4 

Co by bajtle jak tyn wongiel  mogli tyż i wiedza czyrpać.  

                                                       

                                                                                               (Sylwek Szweda) 
A A D D E E A0 A0 C0 C0 F F E E A* A* G* G*
 
01.02.2021