Sylwek Szweda - oficjalna strona internetowa - Mój to je fŏjny chop
by Joker

Mój to je fŏjny chop

słowa i muzyka: Sylwek Szweda 09.02.2021
( e A6 e G6 )x2

 

e            A6            e  A6 e          A6                e    A6

Mój to je fŏjny chop,    ino robota go niy tyko

e                    A6       e          A6 e          A6                 H7

Przyjndzie, zeżre, łotrze pysk  i łod razu kasik zniko. 

 

e                  A6                         e A6 e     A6                   e      A6

Durś przi gornkach musza stoć    i fuzekle z zola zbiyrać

e              A6               e A6 e              A6                      H7 

Czorne gacie jego prać,    w haźlu po nim durś wyciyrać. 

 

e                A6                   e    A6 e           A6                       e    A6 

Chocioż chop mój taki fŏjny,    motlo mi sie w gowie mojyj

e            A6                 e     A6 e               A6               H7 C7 - H7   ( e A6 e G6 )x2

Bo jak to godajom ludzie:   z fŏjnyj miski se niy pojym.

 

   

e           A6              e A6 e      A6           e       A6  
Mój to je fŏjny chop,   ino bida aże piszczy
e             A6                   e  A6 e            A6                       H7 
Musza cosik zrobić z tym,    zanim nos to cołkiym zniszczy.
 
e      A6                  e  A6 e            A6                 e   A6   
Ino jo wyciyrom siyń,    jo tyż durś pucuja gary
e                 A6             e  A6 e          A6                       H7 
Łon zaś wroco natintany,   by sie lygnońć choby stary.
 
e                A6                   e    A6 e           A6                       e    A6 

Chocioż chop mój taki fŏjny,    motlo mi sie w gowie mojyj

e            A6                 e     A6 e               A6                H7 C7 - H7  ( e A6 e G6 )x2

Bo jak to godajom ludzie:   z fŏjnyj miski se niy pojym.

 

 

e        A6                   e  A6 e           A6                            e     A6  

A jo jeszcze modo jest,   mogła bych to nazod majtnońć

e           A6                   e A6 e         A6                 H7   

Musza ino rozwiyść sie      i na nowo zaś sie hajtnońć.

 

e            A6                       e      A6 e            A6                 e    A6   

Potym byda już mondrzyjszo,    wezna sie starego chopa

e         A6                    e  A6 e          A6                 H7   

Bele rychtig boł bogaty,     i o'bstono mioł robota.

 

e                A6                   e    A6 e           A6                       e    A6 

Chocioż chop mój taki fŏjny,    motlo mi sie w gowie mojyj

e           A6                 e     A6 e               A6                H7 C9/7 - H7  D7 - Cis7

Bo jak to godajom ludzie:   z fŏjnyj miski se niy pojym.

 

(fis H6 fis A6)x2 

 

fis        H6               fis A6 fis      H6                 fis  A6 

Bajtli sie łurodza tela,     wiela ino byda chciała

fis                   H6                  fis  A6 fis      H6                 Cis7 

Chop mój wrócać bydzie geltag,   a jo byda sie śpiywała.

 

fis       H6               fis    A6 fis           H6                      fis   A6  

Byda lygać do połednia,    potym roman sie przeczytom

fis         H6                    fis    A6 fis         H6           Cis7 

Doo'bkoła służka wszyjstko   co potrzeba to pochyto.

 

fis               H6                 fis  A6 fis         H6                      fis  A6 

Chocioż chop mój taki fŏjny,    motlo mi sie w gowie mojyj

fis          H6                fis   A6 fis              H6              Cis7 D7 - Cis7  C7 - H7  

Bo jak to godajom ludzie:    z fŏjnyj miski se niy pojym. 

                                                                                                               (e A6 e G6)x8...  
e e A6 A6 G6 G6 H7 H7 C9/7 C9/7 D9/7 D9/7 Cis9/7 Cis9/7 fis fis H6 H6
 
09.02.2021