ukryj menu          

Dobry wieczór Tobie Panie Gospodarzu

Добрий вечiр тобi, пане господарю / Dobryy vechir tobi, pane hospodaryu"
tłumaczenie: Sylwek Szweda 28.11.2022
d d c c f e-d-c / g a ais ais a g f e /  f g a / g a ais ais a g f e / f g ais a g f e d
   d         C            F        C    g                  A7               d  C        F                        

Dobry wieczór To-o-obie Panie gospoda-a-arzu - radu-uj się!      

  g                    A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!  

                                                                                     

   d         C          F      C    g               A7                 d  C       F

Nakrywajcie sto-o-oły  bielutkimi obrusami - radu-uj się! 

 g                     A7                    d     C     F     g       A7 d

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!

 

d           C        F        C      g                     A7           d  C       F

I kładźcie koła a-acze  z tej jarej przeni-i-icy - radu-uj się!

  g                     A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się

                               

  d            C        F         C       g               A7              d  C       F   

Bo przyjdą do cie-e-ebie trzy uroczysto-o-ości - radu-uj się!                           

 g                     A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!

 

  d             C       F        C         g                 A7              d  C      F  

Pierwsza uroczy-y-ystość: Boże Narodze-e-enie - radu-uj się!

 g                     A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!

 

     d     C       F         C          g                A7              d  C       F     

Druga uroczy-y-ystość  Świętego Wasy-y-yla*- radu-uj się!                                            

 g                     A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!

 

      d      C       F         C        g                    A7                 d  C       F 

Trzecia uroczy-y-ystość: Pańskie Objawie-e-enie*- radu-uj się!    

 g                     A7                    d     C     F     g       A7 d 

Oj raduj się nasza Ziemio, Syn Bo-oży   narodził się!

 

 

 

 

Добрий вечiр тобi, пане господарю    

 

   d          C         F       C   g                 A7                d  C        F   

Dobryj vechir to-o-obi Pane hospoda-a-arju – radu-uysya!  

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

 

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

  d       C          F      C    g                  A7               d  C        F  

Zastelyayte sto-o-oly  ta vse kyłyma-a-amy – radu-ujsya!

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

  d         C       F         C      g                  A7              d  C         F   

 

Ta kladitʹ kała-a-aczi  z yaroyi pszeny-y-ytsi – radu-uysya!

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

 

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

                                

  d           C          F        C    g                       A7               d  C        F

Bo pryydutʹ do te-e-ebe  try praznyky v ho-o-osti – radu-uysya!

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

 d          C             F          C      g                            A7              d  C         F   

A toy pershyy pra-a-aznyk  rozhdestvo Khrysto-o-ove – radu-uysya! 

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

 d           C            F         C          g               A7               d  C       F 

A toy druhyy prazny-y-yk  svyatoho Vasy-y-ylya – radu-uysya! 

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

 d          C         F          C          g                    A7                   d  C         F  

A toy tretiy pra-a-aznyk  Svyate Vodokhres-e-eszcza – radu-uysya! 

  g                    A7               d     C     F     g      A7   d

Oy raduysya ze-e-emle, Syn Bo-ożyj  narodyvsya! 

 

  

 

(wersja w dwóch językach): 

 

 

   d         C           F         C                           d           C        F        C      

Dobry wieczór To-o-obie                        Dobryj vechir to-o-obi 

 g                   A7                d  C       F          g                 A7                d C        F   

panie gospoda-a-arzu - radu-uj się!      Pane hospoda-a-arju - radu-uysya!  

 g                    A7                                        g                      A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                      Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                             d      C     F    g      A7  d

Syn Bo-oży  narodził się!                        Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

   d         C          F      C                             d       C          F      C  

Nakrywajcie sto-o-oły                           Zastelyayte sto-o-oly

   g               A7                d  C       F           g                  A7              d   C        F  

Bielutkimi obrusami - radu-uj się!      Ta vse kyłyma-a-amy - radu-ujsya!

 g                     A7                                        g                      A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                       Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                              d      C     F    g      A7  d  

Syn Bo-oży  narodził się!                         Syn Bo-ożyj  narodyvsya!

 

d           C       F         C                              d         C       F         C    

I kładźcie koła-a-acze                            Ta kladitʹ kala-a-aczi

     g                    A7            d  C       F            g                  A7             d  C       F   

Z tej jarej przeni-i-icy - radu-uj się!    Z yaroyi pszeny-y-ytsi - radu-uysya!

 g                     A7                                      g                      A7 
Oj raduj się,nasza Ziemio                     Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                             d      C    F     g       A7 d
Syn Bo-oży  narodził się!                        Syn Bo-ożyj  narodyvsya!  

                                

  d            C        F         C                           d           C         F        C        

Bo przyjdą do cie-e-ebie                        Bo pryydutʹ do te-e-ebe      

      g               A7               d  C       F            g                       A7              d  C        F

Trzy uroczysto-o-ości - radu-uj się!      Try praznyky v ho-o-osti - radu-uysya!

 g                     A7                                        g                     A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                      Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                             d      C     F    g       A7 d 
Syn Bo-oży  narodził się!                        Syn Bo-ożyj  narodyvsya!  
 
  d             C       F        C                          d         C             F          C    

Pierwsza uroczy-y-ystość                      A toy pershyy pra-a-aznyk          

   g                 A7              d  C       F           g                            A7             d  C   F   

Boże Narodze-e-enie - radu-uj się!      Rozhdestvo Khrysto-o-ove - radu-uysya! 

 g                     A7                                      g                      A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                    Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                             d      C    F     g       A7 d
Syn Bo-oży  narodził się!                      Syn Bo-ożyj  narodyvsya!  

     d     C       F         C                             d           C           F          C   

Druga uroczy-y-ystość                          A toy druhyy prazny-y-yk

     g               A7             d  C       F                g              A7               d  C       F 

Świętego Wasy-y-yla- radu-uj się!       Svyatoho Vasy-y-ylya - radu-uysya! 

 g                     A7                                        g                      A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                     Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                            d      C    F     g       A7 d
Syn Bo-oży  narodził się!                       Syn Bo-ożyj  narodyvsya! 
 
      d      C       F         C                            d          C         F         C  

Trzecia uroczy-y-ystość                         A toy tretiy pra-a-aznyk

   g                     A7                d  C       F        g                    A7                    d C         F  

Pańskie Objawie-e-enie - radu-uj się!  Svyate Vodokhres-e-eszcza - radu-uysya! 

  g                    A7                                       g                      A7 
Oj raduj się nasza Ziemio                     Oy raduysya, Ze-e-emle
  d      C    F    g       A7 d                            d      C    F      g       A7 d
Syn Bo-oży  narodził się!                       Syn Bo-ożyj  narodyvsya! 
28.11.2022
*Bazyli Wielki, również Bazyli z Cezarei (gr. Μέγας Βασίλειοςcs. святитель Васи́лий Вели́кий; ur. w 329 lub 330, zm. 1 stycznia 379) – pisarz wczesnochrześcijański zaliczany do grona ojców Kościołaświęty prawosławny i katolickiWyznawcabiskup i doktor Kościoła, uważany za ojca wschodniego monastycyzmu.
**Objawienie Pańskie w Kościele katolickim obchodzone 6 stycznia, natomiast w Kościele prawosławnym 6 stycznia?/ 19 stycznia. W tradycji polskiej, ale nie tylko, Objawienie Pańskie nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli.
DOBRY WIECZÓR TOBIE PANIE GOSPODARZU - Sylwek i Krystyna Szweda
Піккардійська терція - Добрий вечір тобі пане господарю
Добрий вечір тобі,пане-господарю....mp4
ww.youtube.com/watch?v=dD8m5DVIaBE&ab_channel=EasternUkrainian
Добрий вечір тобі, пане господарю (ukrainian carol)
Добрий вечір тобі - KRISTONKO
Добрий вечір тобі, пане господарю – Етнографічний хор "Гомін" ім.Л.Ященка, 11.01.2019
Добрий вечір тобі, пане господарю
Добрий вечір тобі, пане господарю - Тіна Кароль
Добрий Вечір тобі, пане господарю, Ukrainian Christmas


Добрий вечiр тобi, пане господарю / Dobryy vechir tobi, pane hospodaryu"
( Українська коляда / Ukrayinsʹka kolyada )


Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę