ukryj menu          

Piosenka o obłoczku

słowa: słowa: Krystyna Postrzednik "Krypos" 19.04.2023
muzyka: Sylwek Szweda 07.05.2023
( d D2 / d D2 )

 

d                    d/C  Ais                        A7                d d a g a d  /d ais a g f e

na błękitnej łące    przyjaźnie rozstania

d                       d/C   d/H                 A7                  d a a g a d / f g g f g a

on jeden niezwykły   wydaje się niczyj

g                             A7           d   d/C          Ais       d d d c ais a / g a a g a d

tyś w objęciach myśli spełnieniem tęsknoty

d                         d/C   Ais                    A7              d d a g f e d / d g g f g a

z tobą tyle rozkoszy   wolności swobody   

 

  F                     C      F                       C               c c c ais a g /x2

paś się paś baranku  tyś miłością moją  

d                       a       d                            a         a a a g a e / d d a g e a

paś się paś baranku  póki mam cię w oku                  

  F                     C      F                       C               c c c ais a g /x2   

paś się paś baranku  tyś miłością moją

        d                         a       d                            a  (g F F0 A7)  a a a g a e / d d a g e a

paś się paś baranku  póki mam cię w oku                                                             

 

d                     d/C Ais                        A7                  d d a g a d / d ais a g f e

na błękitnej łące    przyjaźnie rozstania

d                       d/C  d/H                 A7                     d a a g a d / f g g f g a

on jeden niezwykły   wydaje się niczyj

g                          A7    d             d/C         Ais          D d c ais a g / a a a g a D

ty dnia nie zasmucisz chociaż nie wiesz o tym

      d               d/C  Ais                            A7      d a g f e d / d g g f g a  (ref.) solo jak zwrotka 

a łzy wtedy płyną   gdy wiatr ciebie płoszy                                                                


   F                    C      F                        C             

paś się paś baranku  Tyś miłością moją  

d                       a       d                        a                

paś się paś baranku  Tyś źrenicą w oku

  F                     C      F                        C            

paś się paś baranku  Tyś miłością moją

        d                         a       d                        a   

paś się paś baranku  Tyś źrenicą w oku                      

d d D2 D2 d/C d/C Ais Ais A7 A7 A7 A7 D/H* D/H* g g F F C C a a F0 F0
 
07.05.2023
PIOSENKA O OBŁOCZKU - Sylwek Szweda & "Krypos"  (wersja końcowa)
PIOSENKA O OBŁOCZKU - Sylwek Szweda & "Krypos"

PIOSENKA O OBŁOCZKU

na błękitnej łące
przyjaźnie rozstania
on jeden niezwykły
wydaje się niczyj
                            Ref; paś się paś baranku
                                   tyś miłością moją
                                  paś się paś baranku
                                  póki mam cię w oku
tyś w objęciach myśli
spełnieniem tęsknoty
z tobą tyle rozkoszy
wolności swobody
                           Ref; paś się paś baranku
                                  tyś miłością moją
                                  paś się paś baranku
                                 póki mam cię w oku
ty dnia nie zasmucisz
chociaż nie wiesz o tym
a łzy wtedy płyną
gdy wiatr ciebie płoszy
                                   Ref; paś się paś baranku
                                          póki mam cię w oku
                                         paś się paś baranku
                                        jesteś nam potrzebny

Krypos: 19. 04. 2023 r.  (greckie UKRYTY)

Krystyna Postrzednik "Krypos" urodziła się w Gliwicach, a od 1980 roku 
mieszka w Zabrzu - Maciejowie. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Od lat związana z zabrzańską Warsztatownią Literacką,
Zadebiutowała w 2007 roku publikacją wiersza "Jesień"  w Naszym Zabrzu Samorządowym.
Następne wiersze ukazały się w: "Poetyckiej Mapie Zabrza" (2013 r.);
w antologiach: "Spełniam się tu nad brzegiem" (2014 r.),"Niepewność" (2020 r.)
Kolejne wiersze autorstwa Krystyny Postrzednik zostały wydane już jako samodzielne 
zbiory w tomikach:
"Ale Ty o tym nie wiesz" (2016 r.)
"Pomiędzy nie tylko wiatr" (2022 r.)
"Zanim wiatr strąci liście" (2022 r.).
Wybrane teksty wierszy znalazły się również na płytach:
"Kawałek po kawałku" (2017 r.), "Z miasta historie" (2020 r.) w kwartalniku literackim
"Wytrych" oraz książce "Nasz Maciejów" (2021 r.) wydanej przez MBP w Zabrzu.
Twórczość Krystyny Postrzednik prezentowana jest na antenie Radia Katowice 
w "Poczcie Poetyckiej" Macieja Szczawińskiego i "Artystycznych Spotkamiach" tegoż radia.

Wizja druga: rogi i czterech rzemieślników

1 Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem cztery rogi1. 2 «Co one oznaczają?» - zapytałem anioła, który mówił do mnie. A on odpowiedział: «To są rogi, które przygniotły Judę, <Izraela> i Jeruzalem».
3 Następnie pokazał mi Pan czterech rzemieślników2. 4 A kiedy zapytałem: «Do jakiej pracy oni spieszą?» - odpowiedział: «Tamte rogi przygniotły Judę, tak iż nikt nie mógł podnieść głowy, ci zaś przyszli, aby napełnić je trwogą i strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi judzkiej, aby ją zniszczyć».

Wizja trzecia: młodzieniec ze sznurem mierniczym

5 Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. 6 «Dokąd idziesz?» - zapytałem. A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość»3. 7 I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, 8 któremu on nakazał: «Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. 9 Ja będę dokoła niej murem ognistym4 - wyrocznia Pana - a chwała moja zamieszka pośród niej».

Orędzie do wygnańców

10 «Biada, biada! Uciekajcie z kraju północy - wyrocznia Pana. Na cztery strony świata rozproszyłem was. 11 Biada ci, chroń się, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii».
12 Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny5, do narodów, które was ograbiły: «Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. 13 Już prawica moja nad nimi wyciągnięta i staną się łupem swoich niewolników, a wy poznacie, że Pan Zastępów mnie posłał.
14 Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie - wyrocznia Pana. 15 Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan Zastępów mnie posłał do ciebie».
16 Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. 17 Zamilknij, wszelkie ciało, przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego6.

(STARY TESTAMENT Biblia Tysiąclecia Księga Zachariasza 2.1-17) 

Za 2, 1 - Róg tu oznacza wrogów narodu żydowskiego; "cztery" - oznaczają całość jako liczba stron świata.
Za 2, 3 - Są to wysłańcy Boga - aniołowie.
Za 2, 6 - Sens: postanowiona przez Pana odbudowa Jerozolimy niebawem nastąpi.
Za 2, 9 - Tzn. będę jej bronił (por. Ez 43,1-9; Ap 21,3).
Za 2, 12 - Tekst skażony. Inni popr.: "który mnie już posłał".
Za 2, 17 - Tzn. zstępuje z nieba, aby zamieszkać w świątyni.


PIOSENKA O OBŁOCZKU - Sylwek Szweda
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę