pokaż menu          

Dzieciątko z Betlejem

Child of Bethlehem
słowa: Sylwek Szweda 30.12.2020
muzyka: tradycyjna irlandzka kolęda
Dzieciątko z Betlejem jest potężne
zaś Jego Miłość do Ciebie niezgłębiona.
( A )x4

 

D                        A              D                                         A         fis e d e e e cis a

Gwiazda wskazała drogę, ze wschodu mędrcom trzem

D                         A                               h                   E 

Jezus Chrystus się narodził w miasteczku Betlejem. 

D                          A                   D                                        A

Poszli więc i znaleźli w żłobie, wreszcie nadszedł ten dzień

D                    A                                      h                        E 

By pokłonić się przed Bogiem - Dzieciątkiem z Betlejem. 

       

        fis                                 E

Bóg przyszedł na świat

        fis                        E

By pokonać śmierć

        fis                                            E

Byś wreszcie wiedział jak bardzo Cię kocha 

         D                   D   E7* D-E-    

Dzieciątko z Betlejem. 

 

            A              e

Ty za nim i

       G   A      e   D    G         A

Cokolwiek by się miało dziać 

  A                 e

Za światłem i

                    G     A       e   D      A

By wraz z Nim się światłem stać.

 

             D                    E

Podaj Jemu swoją dłoń

               fis               E             gis gis a a a a h

I przez życie śmiało idź

   A             E  fis    D E     A

By prawdziwy znaleźć dom

   E             D ( D )

Razem z Nim

         D                 E    fis  E7* D-E-A  ( A )x2

Dzieciątkiem z Betlejem. 

 

D                                A             D                                A

Pasterzom, co trzymali straże  Anioł obwieścił wszem:

D                                A                                 h                  E 

Narodził Wam się dziś Zbawiciel w miasteczku Betlejem.

D                          A                   D                                        A

Poszli więc i znaleźli w żłobie,  wreszcie nadszedł ten dzień

D               A                                      h                        E 

Pokłonili się przed Bogiem - Dzieciątkiem z Betlejem.

 

       fis                                  E

Bóg przyszedł na świat

        fis                        E

By pokonać śmierć

        fis                                            E

Byś wreszcie wiedział jak bardzo Cię kocha 

         D                    D   E7* D-E-    

Dzieciątko z Betlejem. 

 

            A              e

Ty za nim i

       G   A      e   D    G        A

Cokolwiek by się miało dziać 

  A                 e

Za światłem i

                    G     A       e   D      A

By wraz z Nim się światłem stać.

 

             D                    E

Podaj Jemu swoją dłoń

               fis                E                    

I przez życie śmiało idź

   A            E  fis    D E     A

By prawdziwy znaleźć dom

   E             D ( D )

Razem z Nim

         D                E    fis  E7* D-E-A  

Dzieciąkiem z Betlejem.

A A D D A A h h fis fis E E E7* E7* e e G G
 
30.12.2020
DZIECIĄTKO Z BETLEJEM - Sylwek Szweda
Child Of Bethlehem


DZIECKO Z BETLEJEM
The child of Bethlehem / spisał ze słuchu i przetłumaczył: Michał Kossakowski 29.12.2020

Wise men came from the East                           Mądrzy (mędrcy) przybyli ze wschodu   
travelling from many lands                               Podrużując przez wiele krain (lądów, ziem) 
They came seeking the child                             Przybyli szukać dziecka          
The child of Bethlehem                                     Dziecka z Betlejem                     

And when they finally found him                      Kiedy w końcu Go odnaleźli
On the hillside in the night                               U podnóżą góry (na stoku wzgórza)
The wise man left before him                            Ci mędrcy zostawili (stanęli) przed nim
The child of Bethlehem                                     Przed dzieckiem z Betlejem.

Mighty is the child                                            Potężne jest dziecko     
Great is his power                                            Wielka jest jego moc  
Deep is love for you                                          Głęboka jest jego miłośc (dla ciebie)
The child of Bethlehem                                     Dziecka z Betlejem. 

Follow the child                                                Podążaj za dzieckiem
Whenever round he takes you down                 Kiedykolwek będziesz strapiony
Walking his light                                               Idąc za jego światłem
He will always be around                                 On zawsze będzie w pobliżu.

Let him guide your through the land                Pozwól mu poprowadzić Cię przez ziemię
Let him take you by the hand                           Pozwól Mu chwycić się za rękę
And he ....... safe you through                           I on pomożę Ci bezpiecznie dojść
the promised land                                             Do ziemi obiecanej
The child of Bethlehem                                    Dziecko z Betlejem.

The shepards were on foots to hill                    Pasterze byli u ponórza góry 
Told by an angel light                                       Świetlisty Anioł powiedział im
of the birth.of the famous child                         O narodzinach słynnego dziecka
The child of Bethlehem                                     Dziecka z Betlejem.
 
And when they finally found him                      Kiedy w końcu Go odnaleźli
On the hillside in the night                               U podnóżą góry (na stoku wzgórza)
The shepards left before him                            Pasterze zostawili przed nim
The child of Bethlehem                                     Przed dzieckiem z Betlejem.

Mighty is the child                                            Potężne jest dziecko
Great is his power                                            Wielka jest jego moc
Deep is his love for you                                    Głęboka jest jego miłośc (dla ciebie)
The child of Bethlehem                                     Dziecka z Betlejem.

Follow the child                                                Podążaj za dzieckiem
Whenever round he takes you down                 Kiedykolwek będziesz strapiony
Walking his light                                               Idąc za jego światłem
He will always be around                                 On zawsze będzie w pobliżu.

Let him guide your through the land                Pozwól mu poprowadzić Cię przez ziemię
Let him take you by the hand                            Pozwól Mu chwycić się za rękę
And he will help safe you through                    I on pomożę Ci bezpiecznie dojść
the promised land                                             Do ziemi obiecanej
The child of Bethlehem                                     Dziecko z Betlejem.


Mędrcy ze Wschodu

"Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny" (Mt 2, 1-12)

Narodzenie Jezusa

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był KwiryniuszWybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. ( Ewangelia wg św. Łukasza 2, 1-7)

Pasterze u żłóbka

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.  (Łk 2, 8-20)Melodyka:

cis h
Bóg przyszedł na świat
cis h
By pokonać śmierć
cis h gis
Byś wreszcie wiedział jak bardzo Cię kocha
e fis fis fis e fis gis fis e cis
Dzieciątko z Betlejem.

cis d e
Ty za nim i
e fis gis fis e fis e cis
Cokolwiek by się miało dziać
cis cis d e
Za światłem i
e e fis gis fis e cis
By wraz z Nim się światłem stać.

e- e fis fis-fis gis
Podaj Jemu swoją dłoń
fis gis a a-a h
I przez życie śmiało idź
a h cis h a gis e
By prawdziwy znaleźć dom
e e fis
Razem z Nim
e fis fis fis e fis
Dzieciąkiem z Betlejem.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę