pokaż menu          

Żywobycie, czyli kaj je Wilym Metzler...

słowa i muzyka: Bartłomiej Zatorski i Sylwek Szweda 04.02.2021
Inspirowane śląskim przekładem fragmentu powieści 
Szczepana Twardocha "DRACH"
Wilhelm Metzler urodzony w Pszczynie 4 października 1812 roku, zmarł 
w Emanuelssegen dnia 23 października 1893 roku.

Cŏłke to życie ze ziymie je. Ze ziymie my sōm, a wōngel, abo kamyń.

Pedzieć że z marasu my sōm, to nic niy pedzieć.

Wszyjtsko tukej ze ziemie pochodzi i wszyjstko do ziemiy wracŏ.

Cŏłkie to życie ze ziemie je - ze ziemie je jodło - a gówno z tego,

boch wszyjstko do ziemie wracŏ. Ze ziymie i wōngel je co sztrōm dŏwŏ,

a i dynkmal ze kamynia poradzi zrychtować.

Wszyjstko to ino maras je, a ciaplyta. Boch wszyjstko nazod do ziemie wracŏ. 

Bydzie co po nŏs?

 

A w niybie, czy ktoś nŏs chce?

Durś mŏm nadzieja, że za bozna nŏs tam niy bydōm robić, bo jak sie ślonzok wnerwi... dejcie pozór, bo wtynczŏs borsztajny zacznōm na sztorc stŏwać, a gwiŏzdy ślatywać

z niyba, kej gibsdeka we tyrpanym familoku.

Już fanzolić napoczynōm jak te politykery, co to nŏs na zicher robiōm za bozna.

Durś ino mŏm utropa, czamu to ślōnzoki zawierzać takim miarkujōm.

Przeca już niy jednych gupieloków strzimować musiŏły.

 

A życie fest ańfachowe je!

Dyć cŏłkie życie ze ziymie je. Ze ziymie my sŏm, jak wongiel, strom, abo kamyń.

Pedzieć że z marasu my sŏm, to nic niy pedzieć.

Boch cŏłkie życie ze ziemie je, a do ziemie wracŏ.

Ze ziemie je jodło - a gówno z tego, co do ziemie wracŏ.

Wszyjtsko tukej ze ziemie pochodzi i wszyjstko do ziemiy wracŏ.

Bydzie co po nŏs?

 

Dyć po nŏs, z nŏs zaś, nowy żywot je...

04.02.2021
Całe to zycie z ziemi jest. Z ziemi jesteśmy jak węgiel, albo kamień
Powiedzieć, że z brudu jesteśmy, to nic nie powiedzieć.
Wszystko tutaj z ziemi pochodzi i wszystko do ziemi wraca.
Całe to zycie z ziemi jest -  z ziemi jest jedzenie, a gówno z tego, 
bo wszystko do ziemi wraca.
 
Z ziemi i węgiel jest co prąd daje, a i pomnik nagrobny z kamienia potrafi zrobić.
Wszystko to tylko brud, a błoto. Bo wszystko z powrotem do ziemi wraca. Czy pozostanie coś po nas?
 
A w niebie, czy ktoś nas chce?
Wciąż mam nadzieję, że nie będą nas tam robić za głupków, jak się Ślązak zdenerwuje...
to uważajcie, bo wtedy krawężniki zaczną stawać pionowo, a gwiazdy spadać z nieba, jak sufit w moim rozsypującym się domu (bloku).
Juz zaczynam mówić głupoty, jaki ci politycy, co nas z pewnością okłamują (naśmiewają się z nas).
Wciąż sie martię, dlaczego Ślązacy ufajom takim kłamcom, nie potrafiąc tego rozeznać.
Przecież już niejednych głupców znieść musieli.
 
A życie bardzo beznadziejne(belejakie) jest.
 
Całe to zycie z ziemi jest. Z ziemi jesteśmy jak węgiel, albo kamień
Powiedzieć, że z brudu jesteśmy, to nic nie powiedzieć.
Wszystko tutaj z ziemi pochodzi i wszystko do ziemi wraca.
Całe to zycie z ziemi jest -  z ziemi jest jedzenie, a gówno z tego, 
bo wszystko do ziemi wraca.
Pozostanie cos po nas
 
Przecież po nas, z nas znowu, nowe życie jest...?
 

ŻYWOBYCIE - Bartłomiej Zatorski i Sylwek Szweda

Hier ruht in Gott unser unvergefslicher Vater u. Grofsvater
Tu w Bogu spoczywa nasz niezapomniany Ojciec i Dziadek             ŻYWOBYCIE

         CZYLI KAJ JE 
     WILYM METZLER...

    Bartłomiej Zatorski  i
          Sylwek Szweda


  ŻYWOBYCIE
 CZYLI KAJ JE 
     WILYM METZLER...

słowa i muzyka
    Bartłomiej Zatorski  
i
    Sylwek Szweda
   04.02.2021

inspirowane śląskim 
przekładem fragmentu 
powieści 
Szczepana Twardocha 
"DRACH"

deklamacja i klawisze 
Bartłomiej Zatorski

gitara elektryczna 
gitara basowa 
realizacja nagrania
Sylwek Szweda

nagrano w studio 
KUKURYKU 
w Murckach 
04.02.2021

 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę