ukryj menu          

Niy zachodź słoneczko

słowa: Andrzej "Toluś" Skupiński
muzyka: Andrzej Minkacz
( D G D A )

 

         D                   A7              D          A7

Niy zachodź mi prosza czerwone słoneczko

      D         G0           h           D7

za las kalinowy, za łąki za goje

                G                 Gis0        D          h

drobny deszczyk na pole pokropi po leku

        G                    G/Fis            e  A7

niy zachodź za wczas słonko moje.

 

          D              A7            D                  A7

Bez ciebie markotno i strach po ciymnicy

      D             G0          h               D7 

Wyłażom beboki na boskie skoranie

       G            Gis0       D                h

Ku tobie ze szole sie cisnom górnicy 

            G             G/Fis          e  A7

Tyś grzoło powstańców na Anie.

 

                   D               A        D            D               A    D - D7

Zachodzisz słone-eczko, jak mom cie upro-osić

         G            G0     A          G             G0   A

Karbidka na nie-ebie, miesiączek zapo-olo

            D                  A      D      D                   A    D - D7  

W chałupach wiecze-erzo, a potym trza zno-osić

         G             A                   D             h

Te sny co niy cieszom, te sny co niy cieszom

     e            A     D - D7

utropy co bo-olom;

         G             A                   D             h

Te sny co niy cieszom, te sny co niy cieszom

     e            A     D  A-D  ( D G D A )

utropy co bo-olom.

 

         D                   A7              D           A7 

Niy zachodź mi prosza czerwone słoneczko

       D         G0            h              D7

Za las kalinowy sie dychnonć do ciynia

                G                Gis0         D                h 

Drobny deszczyk z niyba pokropi mnie deczko

     G          G/Fis              e   A7 

Ugasi niedobre wspomnienia.

 

          D               A7                 D           A7

Zachodzisz słoneczko, za wczas i za gibko

      D            G0              h                D7 

Boroki my cicho gwarzymy po ćmoku

         G          Gis0            D             h

Na płat eli styknie, na grubie że pizło

         G           G/Fis       e  A7

Bez lato, bez zima, co roku.

D D G G A A A7 A7 G0 G0 h h D7 D7 Gis0 Gis0 G/Fis G/Fis e e
 
goje - gaje
za wczas - za wcześnie
markotno - smutno
beboki - upiory, strachy, duchy, wiecznie niezadowoleni nieudacznicy
boskie skoranie - skaranie boskie pot. używane w sytuacji, gdy mówiący chce powiedzieć, 
że ktoś lub coś sprawia mu dużo kłopotów i bardzo go złości
po ciymnicy - w ciemności
szola - szyb, winda w kopalni
Ana - Anna (chodzi o Górę Świetej Anny). Góra Świętej Anny (niemieckie - Annaberg) – najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 408 m n.p.m. w obrębie gminy LeśnicaWysokość względna mierzona od dna doliny Odry (przepływającej w odległości 6,7 km) wynosi około 220 m. Na szczycie i stokach wzgórza znajduje się wieś o tej samej nazwie.
karbidka - lampa karbidowa stosowana na kopalniach
miesiączek - księżyc
zapolo - zapala
wieczerzo - kolacja
trza - trzeba
utropy - wodniki, wodne duszki
dychnońć - odetchnąć, odpocząć
deczko troszeczkę, kapkę, odrobinę
gibko - szybko
boroki - nieboraki, ofermy
płat - opłata, należność
po ćmoku - po ciemku, w ciemności
eli - czy, albo, o ile, jeżeli
na płat eli styknie - wystarcza tylko(jedynie) na opłaty (i na życie) 
na grubie, że pizło - że było tąpnięcie lub wybuch metanu na kopalni
bez lato, bez zima, co roku - przez lato, przez zimę, coroku to samo

opracowanie na gitarę i słowniczek śląsko - polski: Sylwek Szweda 13/14.02.2019


Andrzej Skupiński (pseudonim artystyczny Toluś) (ur. 12 lutego 1952 w Chorzowie, zm. 19 grudnia 2018) – polski aktor filmowy, artysta estradowy, śląski kabareciarz, polonista. 

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, następnie studiował filologię polską na Wyższym Studium Nauczycielskim Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – filia w Cieszynie.
W latach 1974–1977 i 1980–1993 nauczał języka polskiego w szkołach podstawowych, a następnie (1993–1995) był dziennikarzem gazety codziennej „Dziennik Śląski”. W międzyczasie pracował jako kierownik klubu studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1977–1978) oraz był bibliotekarzem w Centrum Kultury Budowlanych w Katowicach (1978–1980).
W 1988 został przyjęty w poczet członków Związku Polskich Autorów i Kompozytorów – ZAKR (sekcja literacka).
Zajmował się artystyczną działalnością estradową (kabaret, recitale autorskie, inscenizacje i reżyseria autorskich imprez estradowych). Pisał teksty artystyczne dla potrzeb estrady i filmu, przekładał teksty amerykańskiej klasyki estradowej (swing & musical), a także francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej muzyki popularnej na język polski i śląski. Konsultował również prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) z szeroko pojętej humanistyki (polonistyka, muzykologia, historia sztuki, pedagogika ogólna, socjologia kultury).
Role w filmach fabularnych
 • Grzeszny żywot Franciszka Buły reż. Janusz Kidawa (1980) jako górnik Brzuska
 • Anna i wampir reż. Janusz Kidawa (1981)jako tajniak
 • Komedianci z wczorajszej ulicy reż. Janusz Kidawa (1986)
 • Angelus reż. Lech Majewski (2001)
 • Benek reż. Robert Gliński (2006)
 • Kant-Pol reż. Eugeniusz Kluczniok (2006) – kino off (Klub Filmu Niezależnego – Rybnik)
 • Wesołych świąt reż. Tomasz Jurkiewicz (2008) – film szkolny (U.Śl., Wydział RTV)
 • Byzuch, reż. Eugeniusz Kluczniok – film off (Klub Filmu Niezależnego – Rybnik)
Role w serialach TV
 • Budniokowie i inni reż. Janusz Kidawa (1987)
Role w dokumentach fabularyzowanych
 • Lekcja polskiego reż. M. Fałat (1991)
 • Pas Cnoty reż. Wojciech Królikowski (2006)
Role w widowiskach muzycznych
 • Kopidoł w musicalu Zolyty Mariana Makuli / Grzegorza Spyry
 • Cześnik w musicalu Pomsta Mariana Makuli / Katarzyny Gaertner
Inne
 • Współautor i ekspert w programie edukacyjno-rozrywkowym pt. Fajniste Fafloki emitowanym przez OTVP w Katowicach (quiz o znajomości gwar śląskich)

Andrzej "Toluś" Skupiński - Na banhof kulajom kyjza

Andrzej "Toluś" Skupiński - Gelynder blues

Andrzej "Toluś" Skupiński - Kowboje 

Andrzej Toluś Skupiński - (gość Kabaretu Derkacz)
Andrzej "Toluś" Skupiński - Zuzanna

tolus skupinski xvid
Andrzej "Toluś" Skupiński - Litaliano

Andrzej "Toluś" Skupiński - W piwnicznej izbie

To boł welt (Komednianci z wczorajszej ulicy)
Lekcja humoru z Andrzejem "Tolusiem" Skupińskiem
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę