ukryj menu          

Pan Przebaczenia

אדון הסליחות / Adon HaSelichot /
słowa i muzyka: tradycyjna pieśń hebrajska
Tekst polski: Sylwek Szweda 15.12.2019
   a                                 F            E                       a h c h a as a h h   

Nikt nie przebacza-a tak jak Bóg 

   d                                                E            a          h a h c d c h a h h a

Co prostuje każdą z naszych krętych dróg

 a                             F       E  

On nieskory do gniewu jest

      d                                         E        F d F0 E

Sprawiedliwi zawsze mu oddają cześć.

  
        A     Ais7+      A                 E                       e  cis d  cis /  d  cis e cis h h

Zgrzeszyliśmy prze-ed Tobą Panie,

 d6                     F0             E         a                  h a h-c d c-h a h c-h a 

Okaż na-am swo-oje-e zmiło-owanie

   
   a                                 F            E                            a h c h a as a h h   

Nikt nie przebacza-a tak jak Bóg 

   d                                              E               a             h a h c d c h a h h a

Co rozświetla nawet najciemniejszą z dróg

 a                                       F       E   

On dla skruszonych łaskawy jest 

       d                                        E        F d F0 E

Sprawiedliwi zawsze mu oddają cześć.

 

   a                                 F           E                  a h c h a as a h h   

Nikt nie przebacza-a tak jak Bóg 

   d                                                E             a          h a h c d c h a h h a

Co prostuje każdą z naszych krętych dróg

 a                                 F          E   

On samą Prawdą i Życiem jest

      d                                         E        F d F0 E

Sprawiedliwi zawsze mu oddają cześć. 

 

 

   a                                 F           E                

Nikt nie przebacza-a tak jak Bóg 

   d                                                   E            a         

Co oczyszcza każdą z naszych krętych dróg

 a                                  F       E   

On naszą bramą do nieba jest

      d                                         E        F d F0 E

Sprawiedliwi zawsze mu oddają cześć.  

 

 

 

אדון הסליחות / Adon HaSelichot  

 

 a                       F     E

A-a-ado-on haselichot

  d                             E      a 

bo-o-o-oche-e-e-en levavot

  a                   F       E

go-o-ole-e-eh amukot

  d                             E 

do-o-o-ove-e-e-er tzeda-akot 

 

     A    Ais7+   A           E                                 

Cha-atanu    le-e-efaneicha 

 d6             F0           E         a                           
ra-a-a-ache-e-e-em ale-einu. 

 

    a                       F    E 

Ha-a-adu-ur benifla'ot

  d                           E            a 

va-a-a-ati-i-ik benecha-amot

  a                           F      E  

zo-o-oche-er b'(e)rit amo

    d                            E            (refren)

cho-o-o-oke-e-e-er kela-ayot 

 

    a               F     E  

Ma-a-ale-e zakiyut

  d                          E       a  

no-o-o-ora-a-a-a tehi-ino

   a                      F     E  

tzo-o-one-e'ach avonot

d                            E                  (refren)

o-o-o-one-e-e-eh be'(h)etzavot

d d d6 d6 F0 F0 Ais7+ Ais7+
 
15.12.2019
Selichot - żydowskie modlitwy karne i modlitwy o przebaczenie związane z Jamim Noraim i Rosz ha-Szana. Słowo to jest liczbą mnogą od Slicha (przebaczenie) i może również oznaczać książeczkę modlitewną z modlitwami selichot. Żydzi sefardyjscy odmawiają te modlitwy od 1 Elul do Rosz ha-Szana (40 dni), a Aszkenazyjczycy od ostatniego Szabatu przed Rosz ha-Szana. Dni między rozpoczęciem selichot a Nowym Rokiem żydowskim nazywane są po hebrajsku jemej selichot. Najważniejszą częścią tych modlitw jest recytacja 13 atrybutów Boga (na podstawie Księgi Wyjścia 34:6-7).

PAN PRZEBACZENIA - Sylwek i Krystyna Szweda
אדון הסליחות // Adon HaSelichot  (h-mol)
Jewish Music Ancient Prayer - Hamsa Hamsa | Adon Haselichot אדון הסליחות (d-mol)
Adon Ha Selichot 0001 (h-mol)
Adon HaSelichot (g-mol)
David D'or ADON HASELICHOT דוד ד'אור - אדון סליחות  (g-mol)
ADON HASELIJOT SEÑOR DEL PERDON EREZ YEHIEL SUBTITULOS HEBREO FONETICA ESPAÑOL  (g-mol)
Adon HaSelichot (g-mol)
אדון הסליחות שוני 2014  (d-mol)

"6.Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, 7.zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. 8.I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, 9.mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem." 

Księgi Wyjścia 34:6-9


ADON HASELICHOT

Adon haselichot
bochen levavot
goleh amukot
dover tzedakot

Chatanu lefaneicha
rachem aleinu.
(x2)

Hadur benifla'ot
vatik benechamot
zocher b'rit amo
choker kelayot

Chatanu lefaneicha
rachem aleinu.
(x2)

Male zakiyut
nora tehino
tzone'ach avonot
oneh be'etzavot

Chatanu lefaneicha
rachem aleinu.
(x2)


LORD OF FORGIVENESS

Master of Forgivings
examiner of hearts
the revealer of depths
speaker of justice

We have sinned before You,
have mercy upon us
(x2)

Glorious in wonders
great in consolations
remembering the covenant of his nation
investigating innihilation

We have sinned before You,
have mercy upon us
(x2)

Full of gaining
his entreaty is awesome
drops evils to the ground
answers sorrows

We have sinned before You,
have mercy upon us
(x2)

PAN przebaczenia

Mistrz Przebaczeń
badacz serc
odkrywca głębin
mówca sprawiedliwości

Zgrzeszyliśmy przed Tobą,
zmiłuj się nad nami
(x2)

Chwalebny w cudach
świetne w pociechach
pamiętając przymierze jego narodu
badanie innychhilacji

Zgrzeszyliśmy przed Tobą,
zmiłuj się nad nami
(x2)

Pełna zdobywania
jego prośba jest niesamowita
upuszcza zło na ziemię
odpowiada na smutki

Zgrzeszyliśmy przed Tobą,
zmiłuj się nad nami (x2)PSALM 51 (Wezwanie i prośba pokutnika)

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida, gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego! 
Uznaję bowiem moją nieprawość, 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku 
i prawym w swoim osądzie
Oto zrodzony jestem w przewinieniu 
i w grzechu poczęła mnie matka
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 
naucz mnie tajników mądrości
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 
10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele: 
niech się radują kości, któreś skruszył! 
11 Odwróć oblicze swe od moich grzechów 
i wymaż wszystkie moje przewinienia! 
12 Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
13 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
14 Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 
i wzmocnij mnie duchem ochoczym! 
15 Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich 
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. 
16 Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: 
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! 
17 Otwórz moje wargi, Panie, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
18 Ty się bowiem nie radujesz ofiarą 
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał
19 Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, 
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. 
20 Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: 
odbuduj mury Jeruzalem! 
21 Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, 
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. 


2 Księga Samuela 12

Pan posłał do Dawida [proroka] Natana. Ten przybył do niego i powiedział: 
«W pewnym mieście było dwóch ludzi, 
jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. 
Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła, 
biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. 
On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, 
jadła jego chleb i piła z jego kubka, 
spała u jego boku i była dla niego jak córka. 
Raz przyszedł gość do bogacza, 
lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, 
czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. 
Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi 
i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego». 
Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: «Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia». Natan oświadczył Dawidowi: «Ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś <słowo> Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. 10 Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. 11 To mówi Pan: Oto Ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami - wobec tego słońca. 12 Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak Ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca». 13 Dawid rzekł do Natana: «Zgrzeszyłem wobec Pana». Natan odrzekł Dawidowi: «Pan odpuszcza ci też twój grzech - nie umrzesz, 14 lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze». 
15 Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. 16 Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. 17 Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi: bronił się jednak; w ogóle z nimi nie jadał. 18 W siódmym dniu dziecko zmarło. Słudzy Dawida obawiali się powiadomić go, że dziecko umarło. Twierdzili: «Jeżeli, gdy dziecko jeszcze żyło, przemawialiśmy do niego, a głosu naszego nie usłuchał, to jak możemy mu powiedzieć, że chłopiec umarł? Może uczynić [sobie] coś złego». 19 Gdy jednak Dawid zauważył, że słudzy jego rozmawiają szeptem, zrozumiał, że dziecko zmarło. Pytał więc sługi swoje: «Czy dziecko umarło?» Odpowiedzieli: «Umarło». 
20 Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swe ubranie i wszedłszy do domu Pańskiego oddał pokłon. Powróciwszy do domu zażądał, by mu podano posiłek, którym się pożywił. 21 Słudzy na to mu powiedzieli: «Co ma znaczyć twój sposób postępowania? Gdy dziecko żyło - płakałeś, lecz gdy zmarło - powstałeś i posiliłeś się». 22 Odrzekł: «Dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż mówiłem sobie: "Kto wie, może Pan nade mną się ulituje i dziecko będzie żyło?" 23 Tymczasem umarło. Po cóż mam pościć? Czyż zdołam je wskrzesić? Ja pójdę do niego, ale ono do mnie nie wróci». 
24 Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batszeby. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, któremu dała imię Salomon. A Pan umiłował go 25 i posłał [o tym wiadomość], i za pośrednictwem Natana nazwał go Jedidiasz - ze względu na Pana. 

Dalsza walka z Ammonitami

26 A Joab staczał walki w ammonickim Rabba i zdobył stolicę królestwa. 27 Wysyłając posłów do Dawida donosił: «Natarłem na Rabba i zdobyłem już Miasto Wód28 A teraz zbierz pozostałe wojsko i prowadź dalej walkę przeciw miastu. Podbij je, ażebym nie ja był jego zdobywcą i nie nadano mu mego imienia»29 Dawid zebrał więc całe wojsko i udał się do Rabba, natarł na miasto i zdobył je. 30 Z głowy Milkoma zdjął koronę, która ważyła talent złota. Miała ona drogocenny kamień, który posłużył za ozdobę głowy Dawida. Zabrał też z miasta niezliczoną ilość łupów. 31 Ludność zaś, która w nim była, uprowadził i przeznaczył do obsługi pił, kilofów i żelaznych siekier oraz kazał jej przejść do wyrobu cegły. W ten sposób postąpił z wszystkimi miastami ammonickimi. Potem wrócił Dawid z całym wojskiem do Jerozolimy. 

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka(Ef 4, 23-24) 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
nieskory do gniewu i bardzo łagodny
Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki.  Psalm 103 (102) 8-9 /wg BT wyd. 4/


 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę